Den högerextrema miljön

Våldsbejakande extremism delas ofta in i tre huvudgrupper:

  • Högerextrema grupper (eller vit makt-miljön) 

  • Religiöst profilerade grupper 

  • Vänsterextrema grupper (eller autonoma miljön)

Här samlar vi information om den högerextrema miljön.

Den högerextrema miljön

Personer inom den högerextrema och vit makt miljön drivs av ett rasistiskt och främlingsfientligt (rädsla för personer och grupper som anses främmande) tankesätt, där man delar in människan i olika raser och anser att den vita rasen står över alla andra. Även nazistiska värderingar så som antisemitism (hat och fientlighet mot judar), hat mot homosexuella och tron på en stark ledare (diktator) finns för det mesta i dessa gruppers ideologi.

Högerextremistiska grupper brukar också förespråka det egna landets traditioner och kultur och är emot mångkulturella samhällen. De tycker att det är viktigt att skydda sitt egna folk och sin kultur från inflytande från andra grupper. 

Högerextremism i Sverige idag

Den organiserade högerextremistiska miljön i Sverige består framförallt av några få grupper som driver sin verksamhet öppet genom demonstrationer och genom att dela ut flygblad. De allra flesta som säger att de tillhör den högerextrema miljön syns dock inte utåt utan tillbringar sin tid på nätet och genom att sprida hot och hat på sociala medier och andra digitala forum.

Inom högerextrema grupper finns det personer som är beredda att använda våld, ibland mycket grovt våld. Många av de som är aktiva i högerextremistiska grupper i Sverige har tidigare dömts för brott, ofta för våldsamt upplopp, misshandel och hets mot folkgrupp.

Mer om den högerextrema miljön

Peter Sundin är före detta nazist. Hör honom berätta om varför han drogs till vit makt miljön.

Ekofascism

Det finns många olika strömningar och grupperingar inom den högerextrema miljön. En del av den våldsbejakande djurrättsaktivismen som håller sig inom den högerextrema miljön kallas för ekofascism.

Infografics EkoFascism

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml