Vad är extremism?

Det kan vara svårt att förstå var gränsen går mellan vad som är okej och inte. Vi kan tänka och tycka olika. Allting är inte svart eller vitt utan mer som en gråskala. Vad som är rätt eller fel kan också bero på situationen och kontexten. Detta gör att vissa gränser kan kännas suddiga, när har det egentligen gått för långt? Det kommer vi diskutera mer här. Du får också lära dig var gränsen går för att någon eller något ska klassificeras som radikal eller radikalisering och vad skillnaden är mellan extrem, extremism och våldsbejakande extremism. 

Vad är våldsbejakande extremism?

Det är inte helt enkelt! Det är kopplat till många olika saker och det kan kännas ganska rörigt. Vi försöker klara upp definitionerna för dig.

Klicka dig vidare och läs en definition, lär dig om de olika miljöerna och se hur läget ser ut i Sverige idag. 

Lär dig om våldsbejakande extremism!

Vad är radikalisering?

Radikalisering är ett begrepp som det ofta pratas om i medier och inom politiken, men vad är radikalisering egentligen? Radikalisering kallas det som händer när en person dras in i en extremistisk och ofta sluten våldsbejakande organisation. En person som är radikaliserad tycker alltså att egna eller andras våldshandlingar är okej för att förändra eller förbättra samhället. Hur lång tid det tar att radikaliseras är väldigt olika från fall till fall. För någon kan det gå på några veckor och för en annan kan det ta många år. För att svara på frågan “vad är radikalisering?” så kan det beskrivas som en resa där en bryter med den en är, ändrar sitt sätt att tänka och kanske byter kompisar och stil för att istället ansluta sig till en grupp som vill förändra samhället med hjälp av våld. 

För att förstå de olika stegen i en radikaliseringsprocess kan du klicka dig vidare och läsa mer om radikaliseringstrappan här!

En bild på två personer. En person håller en megafon i handen. En person har en pistol i fickan.

Radikal eller radikaliserad?

Är en radikal person samma som en radikaliserad? Det låter ju nästan som det, men det finns en viktig skillnad. 

Lär dig mer

Ensamagerande- självradikalisering online

Alla våldsbejakande extremister tillhör inte en specifik grupp eller organisation. Hur blir man ensamagerande och är ensamagerande verkligen själva? 

Här kan du läsa om ensamagerande

Misogyn extremism

Misogyn betyder kvinnohat och misogyn extremism grundar sig i misogyna idéer om att kvinnor är sämre än män på olika sätt. 

Läs mer om misogyn extremism här

Förklara demokrati: Antikens grekland

Förstå demokrati

Våldsbejakande extremister tror inte på demokrati. Men vad innebär demokrati?

Här får du en förklaring av demokrati!

Olika former av våld

Att utföra eller stötta våld är en del en våldsbejakande extremistgrupps ideologi. Men finns det fler former av våld i samhället än bara det fysiska våldet? Och hur kan de hjälpa oss att förstå varför man går med i en extremistgrupp?

Läs mer här!

barn skriker in i en mikrofon

Så får du inte säga!

Eller? I Sverige har vi yttrandefrihet. Men betyder det verkligen att vi får säga vad som helst?

Yttrandefrihet eller kränkning?

Extremkoll.se är under uppbyggnad! Det kommer fyllas på med ännu fler artiklar, videor och annat innehåll här framöver. Så länge kan du ta en titt på våra andra temasidor, du hittar dem i menyn!

Kontakt