Om Extremkoll

Vad är Extremkoll? 

Extremkoll är Sveriges första digitala plattform för unga mot våldsbejakande extremism. Genom extremkoll.se och våra sociala medier vill vi erbjuda unga kunskap och verktyg att stå emot våldsbejakande extremism på nätet.

Extremkoll är en plattform av, med och för unga. Tillsammans med experter är unga med och utvecklar material till plattformen. 

Varför finns Extremkoll?

Nätet är den plats där extremistiska grupper sprider sin propaganda, där de rekryterar nya medlemmar och också den plats där unga befinner sig. Därför är det också nätet vi behöver arbeta på för att förebygga den våldsbejakande extremismen.

Vilka är Extremkoll?

Extremkoll drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum i samverkan med Agera Värmland och projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. Allt material på Extremkoll är producerat av projektets personal, såvida inget annat uppges. Extremkolls personal består av experter på våldsbejakande extremism, beteendevetare, kommunikatörer, pedagoger och erfarna praktiker.

Flamman Socialt förebyggande centrum är en religiöst och politiskt obunden ungdomsorgansiation. Vi jobbar för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i Sverige och driver ett flertal verksamheter och projekt med fokus på förebyggande arbete. Läs gärna mer om oss på flammanmalmo.se

Agera Värmland är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter och att demokratins idéer blir ledande inom samhällets olika områden. Läs gärna med om oss på ageravarmland.se

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml