Hur kan jag påverka samhället?

Vill du förändra? Att du som medborgare har rättigheter innebär bland annat att du kan påverka och förändra samhället. Extremistgrupper försöker förändra samhället men gör det utanför demokratins ramar. De använder olagliga medel som till exempel våld. Här får du reda på mer om hur du, med hjälp av demokratin, kan förändra i ditt område, ditt land eller kanske till och med världen.

Dominobrickor

"Politik påverkar ändå inte mig!"

Det är något vi ofta hör, men stämmer det egentligen?
Vi alla påverkas av politiska beslut på olika sätt. Faktum är att näst intill allt i samhället påverkas av politiska beslut.
Här kan du läsa mer om det.

Kolla in hur politiska beslut påverkar dig!

Personer som förändrat världen

Det finns många sätt att skapa förändring i samhället med hjälp av demokratiska verktyg. Lär dig mer om kända personer som gjort det. 

Personer som förändrat samhället

En massa skyltar där det står "yes" och "no"

Påverka politiska beslut

Politik kan många gånger kännas krånglig och långt bort ifrån oss. Så vad kan vi faktiskt göra för att påverka politiska beslut? Här får du några enkla tips på hur du kan vara med och förändra.

Politiskt engagemang

Du kan påverka politiska beslut genom att gå med i ett politiskt parti. Där kan du tillsammans med andra som tycker liknande som du organisera dig och tillsammans påverka politiska beslut.

Rösta

Ett utav de vanligaste sätten att påverka politiska beslut är att rösta. Genom att rösta är vi med och väljer vilka partier som får förtroendet att styra landet, vår region, vår kommun och vilka personer vi skickar till Europaparlamentet. I Sverige håller vi val var fjärde år till vår riksdag, vårt landsting och våra kommuner, och där beslutas politiken på nationell, regional och lokal nivå. EU-val hålls var femte år.

Uppmärksamma din idé

Om tillräckligt många tänker som du så kan vi tillsammans påverka politiska beslut genom att prata med politiker eller på andra sätt föra fram våra åsikter. Vi kan uppmärksamma våra idéer på genom att till exempel skriva debattartiklar, publicera våra tankar på nätet, berätta för andra eller delta i en offentlig debatt.

Namninsamling

Ett sätt att skapa uppmärksamhet för att påverka politiska beslut kan vara att göra en namninsamling, det vill säga be personer som håller med att skriva under med sina namn på en lista. Därefter kan vi skicka in vårt förslag till politiker tillsammans med namnlistan för att visa att vi är flera som tycker samma. På så sätt kan du påverka politiska beslut! Du kan enkelt skapa en digital namnlista genom gratistjänster som till exempel skrivunder.se och mittskifte.org.

Prata med politiker

Vi kan, genom att prata med politiker, påverka politiska beslut. Ibland anordnas politikerträffar som vi kan besöka för att prata med politiker. Vi kan också skriva och ringa till politiker och ledamöter för att ställa frågor eller framföra åsikter. I många kommuner kan du skicka in medborgarförslag, alltså förslag på frågor eller lösningar du vill att din kommunfullmäktige (de som beslutar i kommunen) tar upp, och på så sätt påverka politiska beslut!

Demonstrera

Ett sätt att försöka påverka politiska beslut är att demonstrera. Vi har demonstrationsfrihet i Sverige vilket innebär att vem som helst kan ansöka om att hålla en demonstration och att alla kan delta i demonstrationer. För att hålla en demonstration behöver vi ansöka om tillstånd. Polisen säger bara nej om de bedömer att det finns risk för brist av ordning och säkerhet.

Föreningar

Det finns många olika föreningar som arbetar för att påverka politiska beslut och förändra samhället på olika sätt. Du kan engagera dig i en sådan förening och tillsammans med dem förändra.

Elevråd

Om vi vill påverka beslut på skolan eller har nya idéer så finns elevrådet. Antingen kan vi själva vara med i elevrådet eller så kan vi framföra våra åsikter till en elevrådsrepresentant som för det vidare till elevrådsmötet. Kolla upp vem som är med i elevrådet på din skola och se hur du gör om du också vill vara med!

Ungdomsråd

Ett ungdomsråd är en grupp skapad av och för ungdomar som syftar till att göra livet bättre för ungdomar där de bor. De arbetar för att förändra och påverka politiska beslut som berör ungdomar. Det finns ungdomsråd på flera ställen i landet och även inom olika föreningar och organisationer. Du kan läsa mer om ungdomsråd här!

Hyresgästförening/BRF

Om du vill påverka beslut i ditt bostadshus kan du, om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt, prata med hyresgästföreningen eller bostadsrättsföreningen. Dessa har sammankomster där de diskuterar olika frågor, skicka in din fråga till dem eller gå dit.

Hur kan jag påverka?

Påverka genom journalistik

Hur kan vi påverka samhället med journalistik? Vi frågar journalisten Sara Delshad

Läs här!

Bilden visar en tjej med huvudet på sne som funderar över något

Är du över 18 år och ska rösta för första gången?

Här finner du våra tips till förstagångsväljare!

Läs mer här!

Påverka genom musik

Hur kan man påverka samhället genom musik? Vi frågar Juan Havana!

Läs här!

Bilden visar ett gäng med ungdomar som går tillsammans på gatan och samtalar och skrattar

Hur är vi demokratiska?

Hur ska vi göra för att vara demokratiska med vänner, i skolan, i föreningen eller i politiken?

Läs mer här!

Tolerans för olikheter

Varför är det viktigt att vara tolerant? Och ska vi vara toleranta mot intoleranta personer också? 

Mer om tolerans för olikheter här!

Agera mot och stoppa hatiska påhopp!

Påverka genom civilsamhället

Varför är engagemang i civilsamhället ett bra sätt att påverka samhället på? Vi frågar Lena Maricic!

Läs här!

Bilden visar två personer som kramar varandra där det ser ut som att en av dem är sorgsen

Vad är civilkurage och när kan man visa det?

Förändra samtalsklimatet på nätet!

Bilden visar text skriven med bläck och med gammaldags stil

Påverka med poesi!

Att uttrycka sig med poesi är ett sätt att påverka samhället.

Läs mer här!

Bilden visar två händer på en svar bakgrund där händer har bokstäverna "NO"

Säg nej!

Att säga nej är svårt, men ibland nödvändigt för vår egen skull eller för andras. Hur kan vi lära oss säga nej?

Läs här!

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml