Radikaliseringstrappan

Ett sätt att förstå och förklara de olika stegen bort från att tro på demokrati och att gå mot extremism är att tänka sig en radikaliseringstrappa, där du kan vara på olika steg i trappan. Ju högre upp du går, desto mer radikaliserad kan du vara, och desto längre ifrån det vanliga samhället har du gått.

Illustration över radikaliseringstrappans steg

Om en person har hamnat i en radikaliseringsprocess kan en radikaliseringstrappa beskriva var personen befinner sig i processen. 

Radikaliseringstrappans steg 

  • Första steget i trappan innebär att du inte är helt nöjd med livet och letar efter sätt att förbättra och förändra.
  • Andra steget i radikaliseringstrappan är du på när du känner dig frustrerad och arg och du börjar leta efter något att skylla på och rikta din ilska emot. 
  • Tredje steget är du på när du har hittat en “fiende” och är redo att använda våld. Det är ofta på detta steg en person kommer i kontakt med och rekryteras till en extremistgrupp.
  • Det fjärde steget är du på när du gått med i en grupp och tydligt delar in världen i “vi mot dom”. På detta steget isolerar man sig från människor som tänker annorlunda och accepterar användning av våld. 
  • Det sista steget i radikaliseringstrappan är när du själv använder våld.

Markplan - Livet är rätt okej!

De som inte befinner sig i radikaliseringstrappan är på markplan. Markplan är samhället i stort. På markplan är du om du tänker på samhället och livet som rättvist. Du är relativt nöjd med hur livet ser ut. 

Figuren befinner sig utanför radikaliseringstrappan

Illustration över person utanför radikaliseringstrappan, på markplan. Personen ser på livet som rätt okej!

Steg ett: Ser orättvisor och söker lösningar

Första steget i radikaliseringstrappan är du på när du uppfattar att du inte behandlas helt rättvist och letar efter sätt att förbättra din situation. Du är inte 100% nöjd med livet och samhället och letar efter sätt för att hitta lösningar på orättvisan. Det kan till exempel vara att du är upprörd över rasism, könsbaserade orättvisor eller är frustrerad över ditt utanförskap i samhället. Du funderar på olika alternativ till att förändra orättvisor. På detta steg handlar du inom det demokratiska systemet. Om du hittar sätt att kämpa för att förbättra och förändra utan att använda våld så går du inte vidare i radikaliseringstrappan. 

Figuren befinner sig på steg ett i radikaliseringstrappan

Illustration över person på steg ett på radikaliseringstrappan. Personen vill förändra upplevda orättvisor.

Steg två: Hittar syndabockar och sin grupp

På nästa steg i radikaliseringstrappan tar du din frustration över att bli orättvist behandlad vidare. Du letar efter något eller någon att skylla på och rikta din ilska emot. Du söker dig till människor som tänker likadant som du, och tillsammans identifierar ni en fiende. Fienden kan till exempel vara staten, polisen, en etnisk grupp eller en skola. I detta steg behöver inte acceptansen av att använda våld finnas, men du börjar uttrycka antidemokratiska värderingar, idéer och beteenden. Exempelvis att du tappar tilltron till det demokratiska systemet eller inte längre håller med om demokratiska värderingar som att alla människor är lika mycket värda.

Figuren befinner sig på steg två i radikaliseringstrappan

Illustration över person på steg två på radikaliseringstrappan. Personen söker likasinnande, hittar en syndabock och börjar tänka antidemokratiskt.

Steg tre: Hittar ideologisk drivkraft och kampvilja

När du tänker att samhället inte har något att ge dig, utan det är samhörigheten till din grupp (online eller offline) som är viktigast så är du på steg tre i radikaliseringstrappan. Du känner att det inte finns något att förlora och du är redo att använda fysiskt våld mot den fiende ni uppfattar att ni har. Om du är på detta steg i radikaliseringstrappan engagerar du dig i extremistgruppens tankar och accepterar gruppens antidemokratiska agerande, och börjar på riktigt lämna det vanliga samhället bakom dig. Du träder in i den våldsbejakande extremistgruppen.

Figuren befinner sig på steg tre i radikaliseringstrappan

Illustration över person på steg tre på radikaliseringstrappan. Personen har hittat och gått med i en extremistgrupp, online eller offline, och börjar lämna det vanliga samhället.

Steg fyra: Vi mot dom-tänkande

När någon fullt ut är medlem i en våldsbejakande extremistgrupp så är den personen på steg fyra i radikaliseringstrappan. Personens sätt att se på världen är tydligt indelad i ett vi och ett dom, där “vi” är extremistgruppen och “dom” är resten av samhället som inte tycker likadant som gruppen. På detta steg isolerar sig personen från alla som inte är “vi”, som inte är i extremistgruppen. Här rättfärdigar och accepterar man fullt ut sin grupps ideologi, världsbild och agenda. När någon befinner sig på detta steg så är risken stor att hen går vidare till steg fem i radikaliseringstrappan.

Figuren befinner sig på steg fyra i radikaliseringstrappan

Illustration över person på steg fyra på radikaliseringstrappan. Personen är aktivt med i en extremistgrupp, och accepterar fullt ut gruppens världbild, agenda och ideologi. 

Steg fem: Använder våld och utför attacker 

När någon befinner sig på steg fem på radikaliseringstrappan så utför hen våldshandlingar i en ideologis namn. Alla tankar på att våld och mord är fel har personen behövt lämna bakom sig för att vara på detta sista steg i trappan.

Figuren befinner sig på steg fem i radikaliseringstrappan

Illustration över person på steg fem på radikaliseringstrappan. Personen använder våld i sin extremistgrupps namn. 

Radikaliseringstrappan utgår från en upplevelse av orättvisa, och vi är nog många som kan känna igen oss i tankar och känslor om att världen inte är rättvis. Att vilja kämpa för att förändra och påverka är inte fel, och är inte något vi ska vara rädda för. Det är när vår ilska över orättvisor blir till antidemokratiska tankar och handlingar som vi behöver stanna upp och fundera på vad vi håller på med. 

En del människor tar ett eller två steg i radikaliseringstrappan, men det behöver inte betyda att man är på väg att gå hela vägen till våldshandlingar, utan du kan stanna på ett mellansteg hela ditt liv, eller gå tillbaka i radikaliseringstrappan. Bland dem av oss som går hela vägen till våldshandlingar så kan processen att acceptera våld som verktyg för att förändra gå olika fort. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml