Utvald

Har du någonsin känt dig utvald? Att känna sig utvald kan vara en härlig känsla. Det kan få oss att känna oss mäktiga och upphöjda. 

Våldsbejakande extremistiska grupper kan ofta prata om “vi” och “dom”. De beskriver en grupp människor som fienden och sig själva som de “utvalda”. Att gruppen anses vara utvald kan innebära flera saker: de kan mena att de är utvalda för att de har förstått något andra inte förstått, att de är utvalda av gud eller av någon auktoritet. De kan också mena att de är utvalda att föra en kamp. Oavsett varför skapas en gruppsammanhållning kring att de är utvalda och på så sätt bättre och viktigare än andra. 

Bilden visar en kille som ligger på gräs och tittar snett uppåt med ett leende som om han känner sig nöjd

Viljan att känna sig utvald och viktig kan vara stor hos oss. Då kan det vara lättare att vi lyssnar på de som berättar för oss att vi är viktiga, utvalda och speciella. Vem av oss vill inte känna sig speciell och viktig? Att en grupp menar att de är speciella eller utvalda är ofta något som konspirationsteorier grundar sig i. Det kan handla om konspirationsteorier som pekar ut en annan grupp som onda eller konspirationsteorier som kan tolkas som att ens egen grupp är den goda. 

Vi vill gärna tro på konspirationsteorier, de är spännande, roliga att lyssna på och pekar ofta ut någon vi kan skylla på när dåliga saker händer i världen. De är mystiska och kan ge bekräftelse för våra känslor. Konspirationsteorier ger ofta en förklaring till saker som vi kanske annars inte förstår. De är till och med uppbyggda på ett sådant sätt att det är näst intill omöjligt att säga emot dem. Alla motargument anses vara en del av konspirationen. Genom att vi tror på konspirationsteorier kan vi känna oss utvalda. Vi hittar också en fiende - de onda. På så sätt får extremistiska grupper en gemensam fiende som bidrar till att gruppen får en stark samhörighet till varandra. Det kan skapa ett vi-mot-dom-tänkande, men även en känsla av att vara utvald. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml