Våldsbejakande djurrättsaktivism

Djurrättsaktivism handlar, precis som det låter, om att jobba för djurs rättigheter och att de behandlas väl av människor. Att djur inte ska utsätts för lidande håller nog de flesta av oss med om, och vi har flera lagar för det i Sverige. Större delen av människorna inom djurrättsaktivism håller sig inom lagen och använder demokratiska sätt att skapa förändringen de vill se. Så varför rapporteras det om ett hot från våldsbejakande djurrättsaktivism?

Djurrättsaktivism bygger på idéen att alla varelser som har förmågan att uppleva och ha känslor har rättigheter som borde skyddas. Personerna inom djurrättsrörelsen kämpar för att det ska ske. Inom rörelsen finns dock vissa som inte tycker att det räcker med laglig aktivism och menar  att det är okej att använda våld för att på sikt befria djuren från vad dem anser är förtryck. Personer som djurrättsaktivisterna tycker har gjort något dåligt mot djur riskerar alltså utsättas för hot och våld, även om den som drabbas inte själv tycker att den gjort något fel, eller ens har haft kontakt med djuren som aktivisterna vill skydda. Exempelvis har allt från laboratorier för djurförsök, till djurbönder, cirkusar och snabbmatsrestauranger utsatts för olika typer av våld i djurrättens namn. 

bilden visar ett gäng med grisar på en grisfarm där en gris tittar upp mot kameran

Våldsbejakande djurrättsaktivister använder sig idag framförallt av hot och skadegörelse. Vissa inom rörelsen tycker att det bara är okej att skada materiella saker, som byggnader och annan egendom. Andra våldsbejakande djurrättsaktivister kan tänka sig att också skada eller döda människor, även om det än så länge inte skett i Sverige. Oavsett kan våldsbejakande djurrättsaktivism leda både till en känsla av otrygghet, stora kostnader samt både psykiska och fysiska skador hos de personer som drabbas av våldsbejakande djurrättsaktivisters hot och våld.   

Våldsbejakande djurrättsaktivister förknippas oftast med den autonoma miljön (vänsterextremism) men hör egentligen inte helt till någon av de våldsbejakande miljöerna. Inom vit-makt miljön (högerextremism) finns det också inslag av våldsbejakande djurrättsaktivism. Då kallas det oftast ekofascism eftersom djurrätt och miljöfrågor kopplas bland annat till rasistiska idéer om olika etniska gruppers förmåga och rätt att sköta ett land.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml