Ensamagerande - självradikalisering online

Vad betyder ensamagerande?

Personer som, på grund av en ideologi eller övertygelse, begår våldshandlingar och terrordåd själva kallas ofta för ensamagerande. Ensamagerande kallas just så eftersom de inte ingår i någon tydlig våldsbejakande grupp eller organisation. Ofta har de radikaliserats på egen hand av material online in i en våldsbejakande ideologi och fått mer och mer extrema åsikter innan de bestämmer sig för att begå ett våldsdåd. 

Ensamagerande våldsdåd i Sverige har skett både utifrån en vit makt- och religiöst profilerad våldsbejakande ideologi.

Vad är självradikalisering online?

Självradikalisering är egentligen inte ett så bra ord för att beskriva vad som händer när någon radikaliseras på nätet. Det kallas så eftersom radikaliseringen till synes sker på egen hand och det kan hända att de aldrig träffar andra med samma åsikter fysiskt. Det betyder dock inte att radikaliseringen inte sker tillsammans med andra. Olika forum på nätet eller privata chattgrupper ger personen socialt stöd och gör att den som begår våldsdåd ensam inte ser sig som ensam utan som en del av något. 

Dunkel bild på ett skrivbord med en dator och en tänd skrivbordslampa

Är ensamagerande själva?

Det finns flera olika platser på internet där konspirationsteorier och extremistisk propaganda med olika vinklar sprids och diskuteras. Ofta är de fyllda med internskämt och egna uttryck som bidrar till att skapa en känsla av samhörighet. I forumen beskrivs också vilka hot som finns mot gruppen och våld förklaras som den enda lösningen. De som utfört våldsdåd för gruppens sak hyllas och ses som hjältar vilket kan uppmuntra fler användare av forumen att bli ensamagerande. 

Ensamagerande kan också ha kopplingar till mer organiserad extremism. Ofta har de ensamagerande tagit del av propaganda från en våldsbejakande grupp de ser upp till som också finns i internetforum, vilket har bidragit till radikaliseringen. Det händer också ofta att en våldsbejakande grupp i efterhand tar på sig ansvaret för en attack genomförd av en ensamagerande. Det är ett enkelt sätt för gruppen att sprida sitt budskap, skrämma folk och få det att verka som de har stor makt och förmåga att utföra våldsdåd. 

Varför blir man ensamagerande? 

De personer som lockas att begå våldsdåd och bli ensamagerande mår ofta ganska dåligt och kan känna stor ångest, maktlöshet och stress när dem får kännedom om de problem som beskrivs i propagandan och konspirationsteorierna. Ofta känner sig personer som sedan blir ensamagerande både maktlösa och ensamma i sina liv, vilket kan bidra till att gemenskapen i extremist forumen känns extra viktig och den uppgift man får blir därför ännu viktigare. Det är inte hela förklaringen till varför någon väljer att bli ensamagerande och tar till våld, och det gör det inte heller mer okej. Men det kan vara bra att känna till anledningar till varför vissa blir ensamagerande för att vi ska kunna motverka problemen innan radikaliseringsprocessen går så långt. 

Bilden visar en  mörkprofil av en man som står och blickar ut över en sjö

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml