Reagera på kränkande kommentarer

Hur ska vi göra om vi får kränkande kommentarer mot oss? På vilket sätt kan vi agera om någon uttrycker sig hatiskt eller fäller kränkande kommentarer till andra? Jennie Sivenbring är forskare och utbildare på Göteborgs Universitet, och vi har pratat med henne om hatpropaganda och kränkande kommentarer, och fått tips på hur vi kan bemöta det!

Reagera på kränkande kommentarer

Upprepade hatiska eller kränkande kommentarer från andra kan verkligen påverka hur man mår och hur man känner sig om sig själv och det är viktigt att reagera och säga ifrån.

Men hur går man bäst tillväga? 

“Det är faktiskt inte så svårt att säga något hatiskt eller kränkande, men det kan göra väldigt ont att någon uttrycker sig hatiskt och det kan vara svårt att i stunden komma på vad man kan göra.“ - Jennie Sivenbring

Stötta den som får kränkande kommentarer

  • Var tydlig med vad som är fel och berätta det.
  • Slå inte tillbaka med hatiskt språk själv.
  • Ta hjälp av andra.

Det första Jennie tipsar om är att vara tydlig med vad det är som är fel, peka ut vad du uppfattar som en kränkande kommentar, och rikta in dig mot just det. 

Till exempel “Det du säger, att han låter som en idiot, det är inte bara fel, det är också sårande och onödigt, så sluta med det.”

För det andra, gå inte till motattack med andra hatiska uttalanden och kränkande kommentarer själv. Det kan vara lätt att vilja ge igen, men det är också lätt hänt att du istället drar igång en cirkel av motangrepp. 

För det tredje, ta hjälp av andra och hör efter om det är fler som har reagerat. Ni kanske kan komma fram till en gemensam strategi för hur ni ska agera. Det är lättare att vara en person som vågar reagera om man har andra med sig. 

Kränkande kommentarer mot en själv

Vid kränkande kommentarer och hatpropaganda riktat mot en själv så gäller egentligen samma som för när en annan person utsätts för hatprat. Var saklig, och beskriv vad det är som inte kändes okej, och vad du vill att hataren ska göra istället.

Jennie har en strategi för hur du kan reagera mot kränkande kommentarer:

  • Upprepa vad personen sagt till dig.
  • Berätta vad du tänker och känner kring det.
  • Berätta vad du vill att personen ska göra.

Till exempel:
(1.) När du säger att jag är sådär så...
(2.) ...känns det som en helt onödig kommentar som också är rätt så sårande, och jag tänker att det har inte med dig att göra, så...
(3.) ...sluta bekymra dig om det.

Ta hjälp av andra vid kränkande kommentarer

Hat och kränkande kommentarer är aldrig ofarligt, och det kan göra att du blir rädd och att du inte vågar vara den du är. Om det sker upprepade gånger så ska du kräva att någon vuxen hjälper dig. I skolan är man till exempel skyldig att hjälpa till. 

Det kan kännas svårt att säga ifrån när någon utsätts för hatiska påhopp eller kränkande kommentarer. Men det kan betyda väldigt mycket för den som får hat riktat mot sig att någon står upp och säger ifrån. Att någon ser att det gör ont. Att någon är beredd att ta det i sina händer att se till att det gör mindre ont. 

“Jag tänker att vi också ska veta att det känns väldigt bra att stå upp för något som man upplever är fel, och vara stolt över sig själv och för andra när man gör det. Det kan också innebära att andra ser att det går att säga ifrån, och det kan förändra mycket i det långa loppet.” - Jennie Sivenbring

Att reagera på hatiskt språk och kränkande kommentarer kan i bästa fall få den som uttrycker sig hatiskt att tänka till en smula, och förhoppningsvis sluta med det. Det är inte okej att någon uttrycker sig hatiskt eller fäller kränkande kommentarer mot dig. Och det är inte heller okej att du gör det mot andra.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml