Civilkurage

Våldsbejakande extremism kan vara ett ganska tungt ämne att tänka på. Det är lätt att känna sig överväldigad eller rädd. Det finns dock saker vi alla kan göra i vår vardag som skapar ett bättre och mer enat samhälle. Du kan både stå upp mot dem som sprider hat och otrygghet, men också försöka motverka att personer upplever utanförskap, och på så sätt bidra till att färre personer tycker att det är ett alternativ att gå med i en våldsbejakande extremistgrupp. 

Svartvit bild på Harriet Tubman

Ett exempel på när någon visat civilkurage och skapat förändring är Harriet Tubman, en svart kvinna i USA som var slav under 1800-talet men lyckades rymma och bli fri från slaveriet. Harriet var dock inte nöjd med sin egen frihet, utan tog sig tillbaka till sin hemby flera gånger för att befria andra människor från slaveri. Harriet befriade runt 70 personer, trots att hon riskerade sitt eget liv när hon gjorde det. Det är ett exempel på mod, empati för andra, och civilkurage. 

bilden visar händer som ligger ovanpå varandra som i solidaritet

Vad finns det för exempel på civilkurage?

Civilkurage kan man visa både vid stora allvarliga händelser, eller vid små tillfällen i sin vardag. Svajpa för exempel på civilkurage!

Gripa in eller larma polisen om du hör någon som verkar råka illa ut.

Göra hjärt och lungräddning på någon som behöver det.

Säg ifrån och stå upp mot mobbning

Prata med personer som verkar ensamma för att motverka ensamhet

Rädda undan någon från elden om det brinner.

Läs på om mänskliga rättigheter så du känner igen orättvisor när de händer och kan agera

Säg ifrån när någon säger något rasistiskt/homofobiskt/ sexistiskt/funkofobiskt/ kränkande

Ge upp din plats till en äldre person på bussen.

Donera pengar till välgörenhet

Ingrip om du ser någon stjäla från någon

Säga ifrån mot nättroll som sprider hat på nätet

Le mot en främling!

Uppmärksamma en orättvisa eller sånt som är tabu, även om det är obekvämt

Om du ser någon tappa något eller kanske vara på väg glömma sin plånbok - säg till!

Var inte rädd att erbjuda din hjälp till andra - “ska jag hjälpa dig med att ta ut barnvagnen från tåget?”

bilden visar en folkmassa från nazitiden där alla gör en  nazisthälsning utom en person som står med korsade armar

Att stå emot grupptrycket. Bilden är tagen under nazitiden där personer gör en heilning (nazisthälsning) framför Adolf Hitler, men en person står emot att göra hälsningen för att stå upp för det som är rätt. Personen på bilden antas vara August Landmesser eller Gustav Wegert, och detta kan man se som ett exempel på mod och civilkurage.

“Kurage kan vara lika smittsamt som rädsla”

- Brian Palmer.

Att bry sig om andra, göra osjälviska handlingar när andra är i knipa, eller att stå upp för det som är rätt, beskriver alltså civilkurage. Civilkurage är en egenskap som vi kan öva upp för att veta hur vi ska agera om vi hamnar i en situation där vi behöver visa civilkurage. Att veta på förhand vad man ska säga om någon säger något kränkande, eller fundera på hur vi hade reagerat om vi hade sett någon vara i nöd och ropar på hjälp är ett par exempel på hur man kan förbereda sig på att visa civilkurage. Om vi visar mod och civilkurage i svåra situationer kommer vi i längden att skapa ett bättre och mer solidariskt samhälle. För det är som citatet från Brian Palmer säger, att visa mod smittar av sig!

I vilka vardagssituationer visar du mod och civilkurage?

 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml