Yttrandefrihet eller kränkningar?

Att vi har yttrandefrihet i Sverige betyder att vi får säga vad vi tycker och tänker. Det innebär däremot inte att vi får säga precis vad som helst. Vad är egentligen yttrandefrihet och vad är en kränkning? Och var går gränsen mellan de två?

Vad är yttrandefrihet?

I Sverige har vi något som kallas yttrandefrihet. Yttrandefrihet innebär att varje person har möjlighet att framföra sina åsikter och tankar. Detta utan att bli censurerad, begränsad eller på något sätt straffad. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad i Sverige. Yttrandefriheten innebär däremot inte att du aldrig får bli emotsagd. Den som tycker annorlunda har ju samma yttrandefrihet att uttrycka sig och svara på det du sagt.

Vad är kränkningar? 

Kränkningar är all typ av behandling som får någon att känna sig ledsen, sårad, rädd eller mindre värd. Det är ett typ av paraplybegrepp för:

 • Mobbning; när någon eller några gör så att en person känner sig ledsen, sårad eller mindre värd vid upprepade tillfällen. 
 • Trakasserier; när någon beter sig på ett sätt som kränker någons värdighet och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det är personen som blir utsatt som själv avgör om det är en trakasseri eller inte. v
 • Sexuella trakasserier; när någon kränker en persons värdighet genom handlingar av sexuell natur.
 • Diskriminering; när någon missgynnas eller blir behandlad dåligt på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen gäller inom de flesta områdena i samhället som till exempel i skolan, hos läkaren eller på jobbet.

Faktaruta: De sju diskrimineringsgrunderna

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion och annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar?

Det är väldigt svårt att sätta en tydlig gräns mellan yttrandefrihet och kränkningar. Ibland faller något under yttrandefriheten fast det kan kännas som det borde vara olagligt och ibland tvärtom. Yttrandefrihet innebär att du får ha vilka tankar och åsikter du vill, däremot får du inte alltid uttrycka dessa tankar och åsikter, om de till exempel är kränkande. Hot och hat har olika brottsrubriceringar som bland annat olaga hot, förtal, förolämpningar, ofredande, hatbrott, olaga integritetsintrång med flera. Det är därför alltid viktigt att tänka efter innan vi säger något eller publicerar något på nätet. Ibland kan det kännas som att internet inte är på riktigt men faktum är att samma lagar gäller där som annars.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml