Vad är åsiktsfrihet?

Åsiktsfrihet är något som diskuteras exempelvis på sociala medier, men vad är det för något?

  •  Vad är åsiktsfrihet? 

Rätten till åsiktsfrihet är en mänsklig rättighet. Det innebär att vi alla har rätt att uttrycka våra åsikter, och att inga åsikter får vara olagliga. Det innebär också att vi är fria att söka, ta emot och sprida information och idéer av alla typer - oberoende av landsgränser. Detta både muntligt, som skrift i tidningar eller böcker, genom konst eller genom något annat sätt att uttrycka sig.

Bilden visar en person som tittar i en bok som ljus och stjärnor kommer upp ur
  •  Vad är åsiktsfrihet? 

Rätten till åsiktsfrihet får inskränkas enligt människorättsbestämmelser, men enbart om detta är bestämt i lag och endast för att respektera andra människors rättigheter eller anseende, eller för att skydda den nationella säkerheten, ordningen i samhället, moralen eller folkhälsan. Med det menas att vår åsiktsfrihet inte innebär att vi har rätt att kränka någon eller inskränka på deras rättigheter, utgöra ett hot mot samhället eller mot andra människors hälsa. 

  •  Vad är åsiktsfrihet? 

I Sverige regleras dessa inskränkningar av åsiktsfriheten till exempel i lagen om hets mot folkgrupp. I lagen anges att hets mot folkgrupp är ett hatbrott som gäller vid offentligt spridda uttalanden som hotar eller sprider förakt mot en eller fler utvalda folkgrupper. Lagen gäller för hatiska uttalanden som rör etnisk härkomst, sexuell läggning, religiös övertygelse och könsöverskridande identitet eller könsuttryck. Enligt lag får vi inte heller tala nedsättande om någon eller peka ut någon som brottsling offentligt då detta räknas som förtal. Ett till exempel på vad åsiktsfriheten inte ger oss rätt till är brott mot den “allmänna ordningen”, exempelvis genom brottet uppvigling. Uppvigling innebär vanligtvis att uppmana andra till att begå en brottslig handling. 

  •  Vad är åsiktsfrihet? 

Åsiktsfriheten är inte något som alla i världen kan ta del av eller ta för givet. Det finns exempel på länder där åsiktsfriheten helt eller delvis är borta, där stater stänger ner internet och kontrollerar radio och TV, eller utnyttjar möjligheten att göra inskränkningar på åsikts- och yttrandefrihet för att icke-våldsam kritik inte ska få höras. Att förbjuda hatiska budskap eller uppmaningar till våld är dock en skyldighet som stater har för att skydda människors liv och mänskliga rättigheter. 

Tjej står med en megafon tillsammans med andra tjejer
  • Vad är åsiktsfrihet?

Hoppas att du nu lättare kan svara på frågan: Vad är åsiktsfrihet? 

Bra att veta är att det, trots åsiktsfriheten, finns begränsningar för vad vi får säga till andra människor. Kränkningar och hatiska uttalanden är aldrig okej, varken i verkliga livet eller på nätet. Dessutom är det bra att känna till att sociala medieplattformar har rätt att fritt ta bort kommentarer eller inlägg som de upplever går emot deras policys utan att det klassas som att de utövar censur enligt lag. Sociala mediebolag har rätt att besluta om egna regler, som kan vara mer inskränkande än de enskilda länder har, utan statlig inblandning men måste samtidigt förhålla sig till nationella lagar.

Mer om censur eller inte censur kan du läsa här!

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml