Maktlöshet

Att känna att vi inte har makt över oss själva, våra liv eller samhället vi lever i är en jobbig känsla. Hur kan vi hantera dessa känslor, och hur kopplas det egentligen till våldsbejakande extremism? 

Att känna sig maktlös är att uppleva att vi inte kan påverka eller förändra en situation, vi känner att vi inte har makten att göra eller förändra det vi vill. Vi kan alla känna oss maktlösa ibland. Det finns mycket saker som händer i världen som vi inte kan påverka av olika anledningar. Den känslan av maktlöshet kan göra oss både ledsna, oroliga och arga. En känsla av maktlöshet kan komma från många olika saker, det kan vara maktlöshet inför att vi inte kan påverka världsproblem, maktlöshet inför att vi inte kan påverka vår kompis som inte mår bra eller maktlöshet inför att påverka våra egna liv. Det kan kännas svårt att påverka sitt eget liv, till exempel om vi känner att andra människors åsikter, tankar eller fördomar påverkar våra liv i negativ riktning.

Bilden visar en tjej med armarna i kors och hörlurar i öronen samtidigt som det är händer runtom henne som pekar och försöker säga förmana henne

Vänd maktlösheten 

Att känna sig maktlös ibland är inte konstigt, vi alla gör det. Om vi mår dåligt av känslan av maktlöshet under en längre tid så kan det vara bra att prata med någon om det. Vi kan vända oss till en vuxen vi litar på, som exempelvis en kurator på vår skola. Ibland kan vi komma ur känslan av maktlöshet genom att fundera över vad vi kan påverka. Vi kan inte påverka allt som händer men vi kan alltid styra över vissa saker. Att punkta ner konkreta saker som vi kan göra åt situationen vi känner oss maktlösa över kan hjälpa oss komma över känslan av maktlöshet. Vi kanske inte kan förändra hela problemet, men vi kan kanske ändå påverka en del av det.

Bilden visar en kille som sitter vid ett skrivbord och skriver och reflekterar

Maktlöshet och våldsbejakande extremism

Att känna att vi inte har möjlighet att påverka vårt eget liv kan göra oss väldigt arga. Vissa människor kan vilja förändra samhället och “ta makten” med hjälp av våld för att slippa känslan av maktlöshet. Makt är något som många våldsbejakande extremistiska grupper använder sig av för att övertyga personer att gå med i deras rörelse. De menar att de kommer “tar makten” och skapa en förändring. Detta gör de med hjälp av våld eller hot om våld. Därför kan de utnyttja personer som känner sig maktlösa och locka med löften om makt, löften som allt oftast inte blir uppfyllda. 

Att känna maktlöshet över sitt eget liv kan vara en riskfaktor för att gå med i en våldsbejakande grupp, du kan lära dig mer om riskfaktorer här. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml