Uppleva diskriminering

Diskrimineringar är olagliga och odemokratiska, men de förekommer ofta i vårt samhälle ändå. Att uppleva diskriminering är en riskfaktor för att gå med i en våldsbejakande grupp då orättvis behandling kan ge en känsla av att vilja slå tillbaka mot den diskriminering du utsatts (eller tror dig ha utsatts) för.

Alla människor har nog någon gång känt att man har behandlats oschysst eller blivit kränkt. När vi pratar om att uppleva diskriminering kopplas ett dåligt bemötande till din känsla av att du behandlats illa på grund av att du har vissa egenskaper som du själv inte kan påverka. Det kan exempelvis vara för att du har ett visst kön eller en viss hudfärg. Känslan är helt enkelt att man behandlas sämre än någon annan på grund av fördomar och förutfattade meningar kring dig som person.

Det finns sju grunder för diskriminering: Kön, könsidentitet och utryck, etnicitet, religion, sexuelläggning, funktionsvariation och ålder. Om du tror att en person har blivit behandlad orätt på grund av någon av de här sju grunderna kan personen ha blivit diskriminerad. 

Hur vet man om man har blivit diskriminerad? 

Det är inte alltid lätt att veta om du blivit diskriminerad eller vad som är anledningen till varför man har blivit behandlad illa. Att uppleva diskriminering kan även kännas som att man har blivit kränkt, utan att man vet om det har att göra med samhällets fördomar om ens grupptillhörighet eller inte. Diskriminering kan också vara att man känner sig utestängd eller begränsad i sitt liv på grund av att man inte får samma möjligheter som andra grupper i samhället. 

Person står och håller händerna för ansiktet, upplevs nedstämd

Hur påverkas vi av diskriminering?

Att uppleva diskriminering kan få oss att känna oss frustrerade. Att uppleva diskriminering kan också skapa ett behov för strategier för att undvika att diskrimineras. Till exempel att du undviker situationer där diskriminering kan ske, eller att man anpassar sig till det som man tror är normen. Resultatet av detta blir att människor inte kan vara sig själva, vilket i sin tur påverkar vår känsla av identitet och självkänsla. 

Ofta förknippar vi vår identitet med vår etniska tillhörighet, och därför kan känslan av att uppleva diskriminering på grund av etnisk tillhörighet påverka vår självbild. Detta kan leda till att vi vänder känslorna inåt i oss själva, och kanske börjar att bara umgås med människor som liknar oss för att känna trygghet. Ett annat exempel på hur man påverkas av att uppleva diskriminering är att personer som har erfarenheter av orättvis behandling på grund av sin funktionsvariation kan känna att de inte blir hörda eller sedda som människor. Att uppleva diskriminering kan alltså påverka vår självkänsla och känsla av att ha möjligheter. 

Att uppleva diskriminering kan i längden leda till att vi få sämre hälsa, men också göra att vi får sämre förtroende för andra, till samhällsfunktioner eller politiker. 

Att uppleva diskriminering kan orsaka våldsbejakande extremism

Diskriminering är tyvärr någonting som många människor utsätts för i vårt samhälle, både i Sverige och i andra länder. Rätten till icke-diskriminering är en mänsklig rättighet, och i Sverige har vi diskrimineringslagen som ska skydda människor mot diskriminering. Ändå är vi många personer i Sverige som har erfarenheter av att uppleva diskriminering. Att uppleva diskriminering kan vara en av orsakerna till att man väljer att gå med i en extremistgrupp, eftersom gruppen kan ge en känsla av gemenskap, högre status eller kanske en känsla av att kunna skapa upprättelse för det man varit med om, och slå tillbaka mot orättvisan. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml