Svartvitt tänkande

Svartvitt tänkande är ett synsätt, eller ett tankesätt, där allt antingen är svart eller vitt, gott eller ont, rätt eller fel. Det finns inget däremellan. Hur kan det kopplas till extremism? 

Vad betyder det att ha ett svartvitt tänkande?

Att ha ett svartvitt tänkande betyder att vi kategoriserar in världen i motsatser. Antingen är något bra eller dåligt, sant eller falskt, gott eller ont, rätt eller fel. Det finns ingen plats för gråskalor där något exempelvis kan vara lite bra och lite dåligt, eller delvis sant men med vissa falska påståenden, eller att en människa kan vara god i grunden även om den har gjort något som är ont, eller att något kan vara rätt även om det genomfördes på fel sätt. Att ha ett svartvitt tänkande innebär alltså att världen delas upp i bara två alternativ: bra eller dåligt. 

Bilden visar en kille i vita kläder med ängalvingar och en tjej i svartakläder med änglavingar

 

Grundläggande behov

Vi alla kan ha ett svartvitt tänkande i olika sammanhang. Det är vanligt att vi hade ett mer svartvitt tänkande när vi var yngre. Alla människor har ett grundläggande behov av att kategorisera saker. Genom att kategorisera världen gör vi den mer lättförstådd för oss. Det hjälper oss att förstå vår omgivning, särskilt när vi stöter på nya situationer och träffar nya människor. Att kategorisera världen innebär dock inte att allt är antingen det ena eller det andra. Det behöver finnas utrymme för att nyansera och se att världen är komplex. Ofta är det inte så enkelt att det går att säga att något, eller någon, är det ena eller det andra. 

Bilden visar en person som sitter på en sten högt på ett berg och tittar ut över horisonten

 

Svartvitt tänkande och våldsbejakande extremism

Att ha ett svartvitt tänkande kan vara en orsak till att någon radikaliseras och hamnar i våldsbejakande extremism. Alla människor som har ett svartvitt tänkande hamnar dock inte i radikalisering och våldsbejakande extremism. Att ha ett svartvitt tänkande kan däremot göra det enklare att ta till sig en ideologi som är våldsbejakande. Där är världen också uppdelad i motsatser - vi mot dom. Det finns en tydlig “fiende” och de som inte är med är emot oss. Så låter det ofta hos våldsbejakande extremistiska grupper. Därför kan ett svartvitt tänkande göra att det blir lättare att hänga med på ideologin och inte ifrågasätta. Om du vill läsa mer om orsaker till våldsbejakande extremism, klicka här.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml