Sociala förhållanden

 Vad är sociala förhållanden och hur kan det påverka oss och våra liv? 

Bilden visar en familj med föräldrar och två barn som poserar tillsammans

Sociala förhållanden handlar om hur vår umgängeskrets och familj är och fungerar. Vår umgängeskrets är personer som till exempel våra kompisar. Vi påverkas av människorna runt omkring oss: sociala förhållanden som familj och våra vänner påverkar oss genom hela livet. Vi lär oss saker från dem, vi diskuterar med dem och påverkas av vad de tycker och tänker. Vi kan också påverkas om familj och vänner är elaka mot oss, det kan göra att vi känner oss ledsna, arga eller göra att vi får en sämre självbild. Om de behandlar oss dåligt under längre tid, vid flera tillfällen eller på ett allvarligt sätt så kan det påverka oss under hela livet. Har vi dåliga erfarenheter av familje- eller vänskapsrelationer kan vi ha svårt att lita på andra och att skapa nya positiva relationer.

Bilden visar en rödfärgad robotfigur i papper som håller i ett vitt brustet hjärta

Vilka människor vi har runt omkring oss och hur de beter sig formar oss som människor. Sociala förhållanden är inte bara vilka människor vi har runt oss utan även vilka förutsättningar dessa människor och vi själva har i livet: har vi och viktiga personer i vår omgivning goda erfarenheter av lärare, myndigheter och polisen är det större chans att vi har en positiv attityd till saker som utbildning, att lyssna på expertråd och följa lagar. Samma sak gäller tvärtom. Vi alla påverkas av våra erfarenheter och av varandra, alltså av våra sociala förhållanden. 

Bilden visar en kille som tittar på en tjej och begrundar någonting

Sociala förhållanden och extremism

Hur är då sociala förhållanden kopplade till en risk för att hamna i radikalisering och våldsbejakande extremism? Sociala förhållanden kan vara en orsak till radikalisering och våldsbejakande extremism. Vår familj och våra vänner kan introducera oss till tankar och åsikter som kan göra att vi börjar röra oss mot våldsbejakande åsikter och grupper. Om våra vänner eller familjemedlemmar är med i en våldsbejakande extremistisk grupp så är risken även större att vi själva skulle hamna där. Om vi har svårt att få vänner eller vår familj stänger ute oss eller av olika anledningar inte ger ett oss trygghet och kärlek när vi behöver det, speciellt som barn, så kan det göra att vi söker den tryggheten och kärleken någon annanstans. Erbjuder då en våldsbejakande grupp ett sammanhang vi inte känner att vi hittar på andra sätt kan vi välja att gå med i en våldsbejakande rörelse även utan att vi har samma ideologi som den från början, och vi påbörjar vår radikalisering på så vis. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml