Varför vi tror på konspirationsteorier

Konspirationsteorier har alltid funnits och studier visar att många av oss tror att, eller i alla fall funderar på om konspirationsteorier är sanna. Det kan vara allt från att månlandningen aldrig ägt rum till att jorden är platt eller att en hemlig grupp styr världen. Vad är det då som påverkar varför vi tror på konspirationsteorier?

 

Det ger oss mening

Att söka mening och en förståelse av världen är något vi alla gör. Vi skapar oss en bild av hur världen och samhället är uppbyggt. Varför vi tror på konspirationsteorier är bland annat för att de är ett sätt att förklara världen. Det ligger i vår natur att hitta förklaringar till varför saker händer och då är konspirationsteorier ett alternativ till det.

Misstro mot makthavare

Något annat som påverkar varför vi tror på konspirationsteorier är om vi inte litar på styret. I länder där konspirationer skett oftare eller korrupta ledare inte är allt för ovanliga är det vanligare med konspirationsteorier. Om vi tror eller vet att de som styr har ljugit för oss tidigare så kan det vara svårare att tro på vad de säger nu. Då skapar vi egna idéer om vad som sker i samhället, vi tror inte på styrets förklaringar helt enkelt.

Vita streck på himlen efter flygplan

Chemtrails

Att spåren som flygplan lämnar efter sig på himlen skulle innehålla giftiga ämnen som myndigheter i hemlighet sprutar ut är ett exempel på en vanligt förekommande konspirationsteori.

Det kan inte vara så enkelt!

När det sker stora, dramatiska händelser brukarkonspirationsteorier uppstå snabbt. Detta är också något som påverkar varför vi tror på konspirationsteorier. Vi människor tänker gärna att stora saker också har stora orsaker. Om en viktig person dör eller många människor mister livet så känns det rimligare att det har en stor bakomliggande orsak än att det till exempel var slumpen eller en eller några ensamma galningar som utförde dådet. Om vi inte tycker att förklaringen står i proportion till skadan känns det kanske mer rimligt att det är en större konspiration inblandad. 

Vi känner oss smarta

Konspirationsteorier är ofta spännande och ger oss känslan av att vi har genomskådat något. Det kan också vara en anledning till varför vi tror på konspirationsteorier. De får oss att känna att vi är lite smartare än alla andra människor som ännu inte fattat sanningen.  

De använder fakta

Ett annat skäl till varför vi tror på konspirationsteorier är för att många konspirationsteorier baseras på fakta. De presenterar saker vi vet och drar slutsatser som känns rimliga. Det som är trixigt är att konspirationsteorier ofta väljer ut den fakta som passar in på det som ska påstås. De presenterar inte all fakta utan snarare en noggrant utvald del. Så precis som i alla andra sammanhang måste vi vara källkritiska även med konspirationsteorier.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml