Påverka genom civilsamhället

Civilsamhället är de organisationer och föreningar som inte räknas till varken statliga eller privata företag. Civilsamhället utgår från ett ideellt syfte, det vill säga att den eventuella vinsten som görs återinvesteras direkt i verksamheten. Civilsamhället är en viktig del av demokratin genom att representera och presentera olika gruppers röster och att belysa behov och driva frågor som rör medborgarnas intressen.

Bilden visar en grafisk bild på Lena Maricic

Lena Maricic

Hur kan du påverka genom civilsamhället?
Lena Maricic är verksamhetsutvecklare och biträdande operativ chef på civilsamhällesorganisationen Flamman SFC (som driver extremkoll) och har i över tio år engagerat sig och arbetat inom civilsamhället.

Extremkoll ställer några frågor till Lena om hennes engagemang och tankar kring att skapa samhällsförändring och påverka genom civilsamhället.

Lena, varför tycker du att påverka genom civilsamhället är ett bra sätt att skapa förändring i samhället?

Civilsamhället är den drivande kraften i så många samhällsfrågor, allt ifrån mänskliga rättigheter och enskilda gruppers rättigheter till miljö- och djurrättsfrågor. Många av de lagar och rättigheter vi har idag har drivits fram genom folkrörelser och civilsamhället. Det är en plats där du inte bara kan påverka samhället utan också ha en direkt påverkan på människors liv. Det är också en möjlighet att göra din röst hörd och föra fram röster som annars inte får höras i de offentliga rummen.

Vilka tips vill du ge till unga som vill engagera sig i civilsamhället?

Sök upp en organisation som jobbar med frågor du tycker är viktiga. Det finns till exempel många organisationer som på olika sätt jobbar mot rasism. Att gå med i en organisation är ett bra sätt att få jobba direkt med frågor som engagerar dig, att träffa andra människor som brinner för samma saker som du och även en plats där du kan testa egna initiativ och idéer. Hittar du ingen organisation som passar dig? Gå ihop med andra personer som brinner för samma frågor som du och starta er egen förening.

Bilden är en grafisk bild på Lena Maricic

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml