Skapa namninsamling online

Vill du påverka vad politiker eller företagsledare gör och bestämmer? Ett sätt att uppmärksamma en fråga eller ett problem är att samla flera personer och visa vad man tycker, och det kan du till exempel göra genom en namninsamling online! 

Extremkoll har pratat med Christian Tengblad, kampanjare på Skiftet, där du kan skapa dina egna namninsamlingar online. 

Påverka med namninsamling!

Vad är en namninsamling? Det är vad det låter som, en insamling av namn. Att samla namn eller namnunderskrifter görs för att visa att alla som skrivit under håller med om en fråga, ett problem och förslag på en lösning. Därefter skickas listan på namn till de eller dem som kan fatta beslut i frågan. En namninsamling visar att det är många som tycker samma om något. Det är helt enkelt ett sätt att påverka besluten som tas i frågan. Nu för tiden görs oftast namninsamlingar online.

Så, hur gör du en namninsamling online? Det finns flera hemsidor där du kan skapa och skriva under namninsamlingar online. Mitt Skifte är en sådan sida och Christian Tengblad ger oss sina bästa tips för att skapa en namninsamling online.

extremkoll.se

Christians tips för namninsamling online

1. Skriv en slagkraftig rubrik som sammanfattar vad du vill ändra eller påverka.

2. Fundera på vem namninsamlingen ska nå. Vem är det som har makten att påverka det du vill ändra? Är det en politiker, en företagsledare eller någon annan person?

3. Beskriv det du vill förändra och förklara varför detta är en fråga som det är bråttom att göra någonting åt, varför du skapat en namninsamling online.

Du kan skapa namninsamlingar för många olika typer av frågor, Christian ger exempel på några namninsamlingar online som haft en inverkan den senaste tiden. 

Kampanjbild aktivera krislägesavtalet

AKTIVERA KRISLÄGESAVTALET!

Under våren 2020 fick Vårdförbundet (ett fackförbund för personer som arbetar inom vården) med hjälp av en namninsamling online igenom att krislägesavtalet för vårdarbetare aktiverades under Coronakrisen. Detta betyder att vårdarbetare får högre ersättning för den övertid de behöver jobba för att ta hand om alla sjuka.

Namninsamling online - pengar

NEJ TILL STATLIGT STÖD!

En annan namninsamling online från våren 2020 som har påverkat politiken är den om att stoppa statligt krisstöd till Volvo om de samtidigt delar ut vinst till sina aktieägare. Riksdagens finansutskott bestämde att företag inte kan få stöd från staten och på samma gång ta ut stora vinster, vilket var vad namninsamlingskampanjen ville uppmärksamma.

Pingis racket och boll

STÄNG INTE FRITIDSGÅRDEN!

Ett tredje exempel är en protest mot att Stockholmsstadsdelen Farsta skulle lägga ner två parklekar och en fritidsgård, där en namninsamling online bidrog till att stoppa beslutet i december 2019.

Namninsamlingar online kan alltså vara ett verktyg för att påverka både lokalt och nationellt.

Kan vi påverka även internationella frågor med en namninsamling online?

“Det kan handla om att man vill engagera sig mot kriget i Jemen, och Saudiarabien kommer kanske inte lyssna på en namninsamling i Sverige” 
- Christian Tengblad, Skiftet

När du funderar på vem som har makten att förändra i den frågan du vill påverka, så kan du ibland inse att beslutsfattaren är väldigt långt bort från dig. Christian tar upp exemplet att vilja stoppa kriget i Jemen. Skulle Saudiarabien verkligen bry sig om en namninsamling online i Sverige? Christian tips är att i sådana fall sätta delmål, och hitta något närmare som du kan påverka enklare, men som fortfarande har inverkan på det stora slutmålet.

I fallet med Saudiarabien så kan du påverka svensk politik som tillåter vapenexport och svenska företag som tillverkar och säljer vapen till länder som krigar. Detta har uppmärksammats genom namninsamlingar online som vill stoppa svensk vapenexport till länder som krigar i Jemen.

– Ju fler delmål man kan nå, desto närmare kommer man till att göra en förändring även i den stora frågan.

De stora fördelarna med namninsamling online är att flera människor kan visa att det är många som vill eller tycker något, vilket kan leda till förändringar. Den som skriver under kan också välja att få uppdateringar, vilket gör att du som skapar en namninsamling online lätt kan nå de som skrivit under och bjuda in till möten, aktioner eller demonstrationer för att uppmärksamma, förändra och påverka på fler sätt än genom en namninsamling online.   

– Exakt vad som funkar i en kampanj är väldigt olika, men jag tror att en namninsamling alltid kommer att vara en bra grund.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml