Hur påverkas vi av politiska beslut?

Ja, hur påverkas vi av politiska beslut egentligen? Många gånger kan det kännas som att politik inte alls har med oss att göra, men så är det inte. Nästan allting i samhället påverkas av politik.

Här kan du se nio saker som finns i din vardag och som i olika grad påverkas av politiska beslut. Svara på frågorna för dig själv och fundera; hur påverkas vi av politiska beslut egentligen?

Studenter kastar upp mössor i luften

1. Går du i skolan?

Vad vi lär oss i skolan, hur mycket pengar skolan har och vilket betygssystem som ska finnas är exempel på politiska beslut som påverkar dig om du går i skolan.

En person med ett jobb-förkläde

2. Jobbar du?

Politiska beslut påverkar oss dels när vi söker jobb genom bland annat arbetsförmedling och insatser för unga och lediga jobb. Dels påverkar det oss när vi har ett jobb i frågor som semesterdagar, arbetsvillkor och anställningsavtal.

En buss

3. Använder du bil eller kollektivtrafik?

Vägar, tågspår, var det finns busshållplatser och tågstationer, biljettpriser i kollektivtrafiken, parkeringspriser för bilar och hur många bussar som går per timme är alla exempel på saker som påverkas av politiska beslut vilket i sin tur påverkar oss om vi använder bil eller kollektivtrafik.

Sjukhuspersonal arbetar

4. Har du besökt en vårdcentral eller sjukhus?

Sjukhus och vårdcentraler påverkas mycket av politiska beslut. Bland annat påverkas hur mycket pengar sjukhus och vårdcentraler får, hur styrningen ser ut och vem som har rätt till vård. Om vi någon gång har besökt en vårdcentral eller ett sjukhus så har vi påverkats av politiska beslut.

Mynt på ett bord och i en burk

5. Får du studiestöd eller annat försörjningsstöd?

Vilka försörjningsstöd som finns, hur mycket pengar varje försörjningsstöd innehåller samt vem som har rätt till dem är alla politiska beslut som påverkar oss om vi får eller vill ha bidrag.

Tandläkarstol

6. Har du fått gratis tandvård?

Att vi har gratis tandvård för barn och unga i Sverige och upp till vilken ålder det är gratis påverkas av politiska beslut. Så om vi någon gång har fått gratis tandvård så har vi påverkats av politiska beslut.

Bokhylla fylld med böcker

7. Har du besökt ett bibliotek?

Att det finns bibliotek är bestämt i lag och de flesta bibliotek styrs av politiska beslut. Det finns många olika typer av bibliotek med olika uppdrag så som att vi ska få ta del av kunskap, media och skönlitteratur. Om vi besöker ett bibliotek så tar vi del av något som påverkats av politiken.

En park med ett stort träd i förgrunden

8. Brukar du hänga i parker?

Bara att vi har parker i Sverige beror på politiska beslut. Att det sedan finns människor som arbetar med att hålla parkerna i gott skick och att vem som helst får vara i parkerna påverkas också av politiska beslut. Om vi brukar hänga i parker så påverkas vi alltså av politiska beslut.

Lägenhetsbyggnad

9. Letar du boende?

Vad det finns för typer av bostäder, var det byggs, bostadspriser och hyror påverkas av politiska beslut. När vi letar bostad är det mycket som påverkas av de politiska beslut som tas.

Ja, nu har du fått fundera på några sätt som politiska beslut påverkar oss. Allt detta och mycket annat påverkas av politik. Men det är inte bara politiken som påverkar oss, vi kan också påverka politiken. Här nedan får du några snabba tips på hur du kan påverka politiska beslut!

En massa skyltar där det står "yes" och "no"

Påverka politiska beslut

Politik kan många gånger kännas krånglig och långt bort ifrån oss. Så vad kan vi faktiskt göra för att påverka politiska beslut? Här får du några enkla tips på hur du kan vara med och förändra.

Politiskt engagemang

Du kan påverka politiska beslut genom att gå med i ett politiskt parti. Där kan du tillsammans med andra som tycker liknande som du organisera dig och tillsammans påverka politiska beslut.

Rösta

Ett utav de vanligaste sätten att påverka politiska beslut är att rösta. Genom att rösta är vi med och väljer vilka partier som får förtroendet att styra landet, vår region, vår kommun och vilka personer vi skickar till Europaparlamentet. I Sverige håller vi val var fjärde år till vår riksdag, vårt landsting och våra kommuner, och där beslutas politiken på nationell, regional och lokal nivå. EU-val hålls var femte år.

Uppmärksamma din idé

Om tillräckligt många tänker som du så kan vi tillsammans påverka politiska beslut genom att prata med politiker eller på andra sätt föra fram våra åsikter. Vi kan uppmärksamma våra idéer på genom att till exempel skriva debattartiklar, publicera våra tankar på nätet, berätta för andra eller delta i en offentlig debatt.

Namninsamling

Ett sätt att skapa uppmärksamhet för att påverka politiska beslut kan vara att göra en namninsamling, det vill säga be personer som håller med att skriva under med sina namn på en lista. Därefter kan vi skicka in vårt förslag till politiker tillsammans med namnlistan för att visa att vi är flera som tycker samma. På så sätt kan du påverka politiska beslut! Du kan enkelt skapa en digital namnlista genom gratistjänster som till exempel skrivunder.se och mittskifte.org.

Prata med politiker

Vi kan, genom att prata med politiker, påverka politiska beslut. Ibland anordnas politikerträffar som vi kan besöka för att prata med politiker. Vi kan också skriva och ringa till politiker och ledamöter för att ställa frågor eller framföra åsikter. I många kommuner kan du skicka in medborgarförslag, alltså förslag på frågor eller lösningar du vill att din kommunfullmäktige (de som beslutar i kommunen) tar upp, och på så sätt påverka politiska beslut!

Demonstrera

Ett sätt att försöka påverka politiska beslut är att demonstrera. Vi har demonstrationsfrihet i Sverige vilket innebär att vem som helst kan ansöka om att hålla en demonstration och att alla kan delta i demonstrationer. För att hålla en demonstration behöver vi ansöka om tillstånd. Polisen säger bara nej om de bedömer att det finns risk för brist av ordning och säkerhet.

Föreningar

Det finns många olika föreningar som arbetar för att påverka politiska beslut och förändra samhället på olika sätt. Du kan engagera dig i en sådan förening och tillsammans med dem förändra.

Elevråd

Om vi vill påverka beslut på skolan eller har nya idéer så finns elevrådet. Antingen kan vi själva vara med i elevrådet eller så kan vi framföra våra åsikter till en elevrådsrepresentant som för det vidare till elevrådsmötet. Kolla upp vem som är med i elevrådet på din skola och se hur du gör om du också vill vara med!

Ungdomsråd

Ett ungdomsråd är en grupp skapad av och för ungdomar som syftar till att göra livet bättre för ungdomar där de bor. De arbetar för att förändra och påverka politiska beslut som berör ungdomar. Det finns ungdomsråd på flera ställen i landet och även inom olika föreningar och organisationer. Du kan läsa mer om ungdomsråd här!

Hyresgästförening/BRF

Om du vill påverka beslut i ditt bostadshus kan du, om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt, prata med hyresgästföreningen eller bostadsrättsföreningen. Dessa har sammankomster där de diskuterar olika frågor, skicka in din fråga till dem eller gå dit.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml