Jag har rätt och du har fel! Eller...?

“Jag har rätt och du har fel”! Det kanske du frustrerat tänkt någon gång? 

Men, vem bestämmer egentligen vad som är sant? 

Svaret beror på vem vi frågar. Såklart finns fakta som går att bevisa och som inte kan  argumenteras emot, typ att 1 +1 =2. Men väldigt mycket av det vi hör och läser kan man se på och tycka olika om. Här går vi in på varför vi hamnar i, och hur vi undviker att fastna i diskussionen “jag har rätt och du har fel”. 

Bilden visar en ung person som håller handen mot linsen som att avvisa eller säga stopp

Varför hamnar vi i “jag har rätt och du har fel” diskussioner? 

Vi hamnar ofta i argumentationer kring “jag har rätt och du har fel” för att vi drar olika slutsatser av samma fakta. Detta för att fakta har liten mening när det inte tolkas och relateras till andra saker. När vi sätter fakta i relation till annat så blir det  till något som jag eller någon tycker. Ett exempel kan vara att forskare säger att den globala uppvärmningen är ett faktum och att den beror på hur mycket växthusgaser vi släpper ut när vi reser, handlar och lever som vi gör. Detta är fakta, men de slutsatser vi kommer fram till i relation till faktan kan se olika ut. En person kan exempelvis tycka att vi helt borde sluta handla nya saker och istället återanvända det vi redan har, medan nån annan tycker att det bästa vore om vi kan fortsätta skapa och köpa nya saker, men hitta sätt att göra det på som inte skadar miljön. Att vi drar olika slutsatser kring samma grundfakta är alltså en anledning till varför vi tycker olika och fastnar i känslan “jag har rätt och du har fel”. 

Tips för att inte fastna i känslan “jag har rätt och du har fel”!

bilden visar en man som skriker mot en telefonlur och ser arg ut

Lyssna på andra

Hur ska vi göra för att inte hamna i argumentationer som “jag har rätt och du har fel”? Om vi tar oss tid att lyssna på ”dom andra” och försöker se saker på mer än ett sätt upptäcker vi snart att sant och falskt sällan handlar om antingen eller, utan istället om både och. Min upplevelse av en situation kan skilja sig från hur min kompis ser på saken och är kanske väldigt annorlunda från en främlings upplevelse av samma situation. Det betyder inte att någon av oss har fel eller ljuger, vi tolkar bara sanningen olika.

Var öppen och nyfiken

En historia går att berätta på flera sätt utan att någon av versionerna behöver vara fel – vi ser det på olika sätt och har olika perspektiv. För att inte hamna i en diskussion kring “jag har rätt och du har fel“ behöver vi vara nyfikna på hur andra tänker och menar med sina versioner och synsätt, och komma ihåg att när vi bestämmer oss för om något är rätt eller fel så tolkar vi vad som är sant utifrån våra egna erfarenheter och åsikter. 

Bilden visar rådjur längs en skogsväg med texten "det är inte rådjuret som korsar vägen, det är vägen som korsar skogen"

Tänk på att tankar ofta förändras med tiden

Vad som är sant kan också förändras över tid. Vi kan uppfatta saker som sanna under en viss tidsperiod, men sedan uppdatera oss genom ny forskning, nya erfarenheter eller andra kunskaper som gör att våra uppfattningar förändras. Exempelvis trodde man tidigare i Sverige att det är farligt att bada efter man har ätit då det kan göra att man får kramp, något som forskare på senare tid kommit fram till att det inte stämmer.  Vi kan även själva tycka någonting en viss tidpunkt, men senare kanske vi har lärt oss eller upplevt något som gör att vi tänker annorlunda och ändrar oss. Att förstå att tankar förändras med tiden och att människor utvecklas gör det lättare att inte fastna i känslan “jag har rätt och du har fel”. 

Om vi tar med oss dessa tips och vågar se på sanningen från olika perspektiv så ökar inte bara vår empati och förståelse. Vi blir också mer toleranta mot andra människor och vi undviker att fastna i diskussioner som “jag har rätt och du har fel”. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml