Ekokammare

Känner du ofta att du håller med om det du läser på internet? Kan du få en känsla av att alla tycker samma som dig? Det blir ofta på det här sättet när vi umgås med människor som är ganska lika oss och rör oss på hemsidor, appar och forum där de flesta håller med om våra åsikter. Detta kan göra att vi skapar oss en bild av att de flesta tycker likadant som oss. 

Den här känslan beror bland annat på ekokammare. När vi befinner oss i ekokammare där alla tycker likadant och mer eller mindre håller med varandra, finns inga motargument att ta del av. Det är då inte så konstigt att vi får en känsla av att alla tycker likadant som oss. Tar vi då inte del av idéer och tankar som är annorlunda så är det inte lätt att veta vad folk som inte tycker som oss tänker. Ekokammare skapar en uppfattning om att synsättet i ekokammaren är det självklara och därför korrekta synsättet.

Din verklighetsuppfattning påverkas av hur din hjärna “bestämt” att saker och ting är.

Vi har lättare att ta till oss information som stämmer överens med våra egna uppfattningar, både utanför och på nätet, detta kallas konfirmeringsbias. Det betyder att vi tar till oss sådant som bekräftar och styrker det vi redan tycker och tänker, och knappt lägger märke till åsikter och fakta som säger emot. Om du till exempel tänker att bussen alltid är sen, ser du varje sen buss som ett bevis på detta men filtrerar bort de gånger bussen faktiskt kommer i tid. Din verklighetsuppfattning påverkas av hur din hjärna “bestämt” att saker och ting är.

ekokammare_3

Ekokammare på internet

Denna konfirmeringsbias blir extra stark på internet eftersom det finns så mycket information där. Olikheter filtreras bort och vi har nästan oändliga möjligheter att välja vilka personer vi kommunicerar med och vad för information vi tar del av. Ju djupare in i ekokammaren vi är desto svårare kan det också bli att förstå andras synsätt. I ekokammaren är det lätt hänt att vi ser åsikter som fakta och slutar ifrågasätta saker. Därför är det viktigt att förstå vad ekokammare är och vara medveten om att vår konfirmeringsbias påverkar hur vi uppfattar vår omvärld.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml