Media – en bov eller vän?

och framväxten av Alternativ media

Det finns idag många som menar på att media är ansvariga för mycket av det dåliga som händer i samhället. Att media sprider falsk propaganda och bara sänder information och nyheter som passar deras agenda och vilseleder människor.

I vissa delar av världen stämmer detta mer än i andra. I vissa diktaturer som Nordkorea lämnas inte mycket utrymme till fritt tänkande och ifrågasättande av staten. Där är det olagligt för fria medier att uttrycka sig kritiskt mot de styrande. I ett land som Sverige ges mycket mer utrymme för fria åsikter. Betyder det att media fungerar perfekt? Svaret är NEJ. Men den fyller en viktig funktion. Media ger människor nödvändig och viktig information varje dag, alltifrån väderprognosen till vad som händer omkring oss.

Media har en väldigt stor påverkan på människor i samhället. Det går inte att bortse från att vad vi läser har ett väldigt starkt inflytande på hur vi tänker och agerar. Därför har media ett stort ansvar att sända och sprida saklig och korrekt information. Misstag och/eller fel kan ha förödande konsekvenser; för människor, ekonomin och samhället i stort. 

Bilden visar en grupp med journalister som tar bilden vid en händelse

I dagens värld inträffar händelser med nyhetsvärde nästan hela tiden, och teknologin har gjort att vi kan ta emot nyheter i rapidfart. Från att tidningar har levererat nya nyhetsuppdateringar en gång per dag medan radio och TV har haft ett par sändningar per dygn får vi nu pushnotiser där nyheter kan rapporteras till oss så fort de inträffat.  Nyhetsbyråer behöver numera ständigt leverera nyheter för att fortsätta vara relevanta. Det innebär att tiden för reportrar att faktagranska och korrigera fel också minskat. 

Men när en nyhet väl publicerats är det svårt att ta tillbaka det om något visade sig vara fel. Budskapet når ut och sen sprids det från person till person via sociala medier, på rasten eller i fikarummet utan att den som publicerat den kan bestämma vad som sägs. Precis som i viskleken kan en nyhet kan helt byta innehåll längs vägen vilket också kan påverka vilken fakta som sprids. Det ligger alltså ett stort ansvar på mediebolag som informatörer till oss medborgare. Därför är det viktigt att de följer våra gemensamma lagar och granskas oberoende utifrån dem för att säkerställa att de bedriver sin verksamhet på ett ärligt sätt, och att informationen som pumpas ut är så saklig och korrekt som möjligt. Stora mediehus och traditionella kanaler har ofta god rutin på det och granskas hårt både internt och av utomstående aktörer som Granskningsnämnden. 

Det finns många som ändå känner att media inte representerar alla människor och åsikter i samhället. Det har på senare år gett upphov till så kallad ”alternativ media vars syfte är att sända ”hela bilden” eller den bild som man upplever inte visas i vanlig media. Det har öppnat upp för röster som annars inte skulle uppmärksammas. I ett öppet och demokratiskt samhälle är det viktigt att allas röster är representerade så att det finns flera olika mediekanaler är egentligen en bra sak. En fara är dock att alternativ media inte alltid granskas på samma sätt. Det gör det lättare för felaktig och mer vinklad information att spridas i vissa medier. När vem som helst kan säga nästan vad som helst kan det få negativa konsekvenser om vi litar lika mycket på någon som publicerar åsikter som någon som publicerar bekräftad fakta. Därför behöver vi ha koll på källkritik.

Bilden visar ett par glasögon som ligger på en hög med glasögon

Så media är varken en bov eller en vän utan en nödvändig del av samhället. Vi behöver det för att veta vad som händer både lokalt, i Sverige och i omvärlden. Mycket ligger i hur verktygen för att sprida information används, av vem, och för vilka syften. I ett demokratiskt samhälle är det vi tillsammans som väljer hur media bäst ska användas.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml