Vad är en ekokammare?

En ekokammare beskriver det fenomen som uppstår när åsikter blir starkare för att flera människor, som tycker samma, delar information och tankar med varandra och inga andra. När vi befinner oss i en ekokammare är det lätt att få uppfattningen att vår åsikt är allmän, och att “alla” tycker som vi. Vi får ju bara information från personer som resonerar som vi och som bekräftar de åsikter vi redan har. Vår världsbild blir därför inte ifrågasatt, utan tvärtom förstärkt.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml