Våldsförhärligande kultur

Våld är en utmärkande del av våldsbejakande extremism. Utan våld och hot om våld hade nog många av oss inte reagerat lika starkt mot extremistiska åsikter. Men våld ses inte alltid som oacceptabelt för flera av oss. Vissa känner att det är okej att använda våld för att nå sina mål - “målen helgar medlen”, alltså att syftet gör att våld är rättfärdigat som verktyg. Vad är det egentligen som gör vissa av oss mer benägna att använda våld? Och hur har kultur med våld att göra? 

Kultur som till exempel musik, litteratur, poesi, film, serier, teater, spel, konst och dans kan påverka oss på många olika sätt. Vi kan se något som gör oss ledsna, arga eller glada. Vi kan känna många känslor bara av att se eller höra något. Kultur kan även påverka hur vi ser på världen och hur vi reagerar på vår omgivning. Har vi till exempel sett flera filmer om kärlek kan det påverka hur vi tänker oss att kärlek ska vara eller se ut. Det samma gäller även våldsförhärligande kultur.

Bilden visar två personer som sitter i en biosalong och tittar på film

Vad är en våldsförhärligande kultur? 

Kultur som innehåller våld kan påverka oss på olika sätt. Det finns något som kallas för våldsförhärligande kultur. Det innebär att våldet som vi ser, hör eller läser om visas på ett sätt så det verkar bra, roligt eller spännande. En våldsförhärligande kultur kan vara att våld romantiseras och verkar vackert eller fint på något sätt. Våldsförhärligande kultur är inte bara filmer, böcker, teater, spel och konst. Det kan också finnas en våldsförhärligande kultur bland kompisar eller i en familj. Då kan det handla om en jargong eller uttryckssätt där våld glorifieras, förskönas eller romantiseras. 

Våldsförhärligande kultur kopplat till extremism 

Att ta del av en våldsförhärligande kultur behöver inte betyda att vi själva har lättare att använda våld. Däremot kan en våldsförhärligande kultur i kombination med andra saker i våra liv, som exempelvis personliga egenskaper, den miljön vi är i med mera, påverka oss på ett negativt sätt. Det kan leda till en så kallad normförskjutning. Det innebär att sådant vi inte tyckte var normalt eller acceptabelt innan förändras gradvis tills det kanske känns naturligt och vardagligt. Det kan göra att vi inte reagerar lika starkt när vi ser eller hör om våld. Steget från att skönmåla våld till att själv använda våld kan då bli kortare. Därför kan en våldsförhärligande kultur som vi tar del av vara en orsak till radikalisering och våldsbejakande extremism. Alla som tar del av en våldsförhärligande kultur hamnar inte i radikalisering och våldsbejakande extremism, det beror på flera olika orsaker. Vill du läsa mer om orsaker till radikalisering kan du klicka här.

Våld kopplat till extremism

En annan orsak till att vi kan hamna i radikalisering och våldsbejakande extremism är om vi är våldsbenägna sedan tidigare. Om vi tidigare har använt våld eller om vi redan tycker våld är att naturligt verktyg att ta till så är steget att gå med i en våldsbejakande extremistisk grupp inte lika lång. Våldet skrämmer oss inte och får oss inte att reagera starkt emot det. Om vi även varit med i någon kriminell gruppering tidigare där vi använt våld eller kanske om vi blivit dömda för våldsbrott, är även det faktorer som i kombination med andra orsaker kan göra att vi lättare hamnar i radikalisering och våldsbejakande extremism.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml