Vad ska vi göra om vi stöter på antidemokratiska åsikter?

Vi tycker inte alla lika och det är helt naturligt eftersom vi har olika erfarenheter och tycker olika saker är viktiga. Att personer med olika åsikter tillsammans fattar beslut är viktigt för att få ett så bra samhälle som möjligt för alla som bor där. Dessutom utvecklar vi våra egna åsikter i relation till andra och får bättre argument och perspektiv genom att prata mer med människor som inte redan håller med oss. En ensam person kan inte heller ha koll på alla frågor som är viktiga för en stor grupp, som exempelvis ett helt land, utan vi behöver personer med olika perspektiv. Men att  kränka andra eller hindra personer från att göra sina röster hörda är exempel på antidemokratiska åsikter. Hur ska vi hantera det?

Det kan vi göra genom följande punkter: 

  • Behåll lugnet
  • Våga ta svåra diskussioner med personer i vår närhet
  • Gör skillnad på åsikt och person – visa respekt även för de personer vi inte håller med
  • Visa stöd för den som utsätts för kränkningar
  • Gå där ifrån eller ignorera om det blir obehagligt

Behåll ditt lugn

Först och främst är det inte en så bra idé att bara försöka tysta de som har åsikter vi inte tycker om genom att skrika högre, krossa dem med smarta “comebacks” eller till och med använda våld. Det kommer inte få dem att ändra sig och kommer snarare bekräfta deras syn på världen och deras tro på att samarbete inte fungerar. Det kan tvärtom få någon att bli ännu mer extrem. Istället är det bra att kunna hantera svåra samtalsämnen. Känns situationen obehaglig och jobbig är det kanske bäst att gå därifrån eftersom vissa  som söker konfrontation vill få en stark reaktion.

Bilden visar två killar som samtalar där en har ryggen mot kameran

Våga ta svåra diskussioner

För att kunna bemöta någon som uttrycker antidemokratiska åsikter är det bra att ha koll på våra egna övertygelser och värderingar – alltså vad vi själva tycker är viktigt och varför tycker vi som vi gör. Att kunna uttrycka våra egna åsikter är viktigt för att göra oss själva rättvisa och inte dras med för långt i en destruktiv diskussion med någon med antidemokratiska åsikter, eller att vi blir tysta när vi borde stå upp för vad vi tycker.

Respekt

Det är bra att ha utgångspunkten att alla människor, även de med antidemokratiska åsikter, vill vara bra människor och det är väldigt få som är korkade. De av oss som har antidemokratiska eller kränkande åsikter tror sig också ha rätt och har antagligen fått de åsikterna av en anledning. Det innebär inte att vi måste acceptera det alla säger men det är en bra insikt att ha eftersom det går att ha mer konstruktiva (hjälpsamma) samtal med en sådan grundtanke. 

För att uppmuntra respekt och förståelse är det viktigt att göra skillnad på person och åsikter. Att visa respekt för den andre och också lyfta de positiva sakerna den gör eller säger snarare än att bara attackera det som vi tycker är fel innebär att vi har en mycket större möjlighet att ha en givande konversation och påverka någon med antidemokratiska åsikter i en bra riktning. 

Ignorera – men glöm inte den som utsätts

Det är alltid ett alternativ att ignorera den som uttrycker antidemokratiska åsikter och hat, särskilt om situationen känns hotfull eller aggressiv. En stor del av hatets makt försvinner om det inte leder till en reaktion. Det kan ofta vara något som sägs av någon som framförallt letar efter ett bråk eller annan konfrontation. Att ignorera kan låta lite mesigt och otillfredsställande, men tänker vi själva oss in i hur det känns att bli ignorerad är det inte svårt att tänka sig att det ändå är ett tydligt avståndstagande. Sker något är det dock viktigt att visa stöd för den som blir utsatt eftersom tystnad annars kan uppfattas som att ingen tycker det som sägs är fel. Att ställa sig bredvid någon som utsätts för en kränkning, exempelvis rasistiska kommentarer från en främling, och säga till den som blir påhoppad att det den utsätts för inte är okej och att du står på personens sida kan vara ett sätt att hantera antidemokratiska åsikter. 

Bilden visar två händer där en hand ger ett svart hjärta till någon annans hand

Denna artikel har skrivits med stöd från materialet “Demokrati i ögonhöjd” som du hittar här!

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml