Vad menas med propaganda?

Det talas ofta om propaganda och vinklade budskap i samhällsdebatter och inom politik. Så vad menas egentligen med propaganda?

Det finns ingen positiv eller negativ värdering i ordet propaganda. 

Propaganda är vinklade budskap som sprids med målet att påverka personers politiska åsikter, uppfattningar eller agerande i en viss riktning. Egentligen så finns det ingen positiv eller negativ värdering i ordet propaganda, men ofta så menar man att det är något negativt, att människor på grund av propaganda vilseleds och blir lurade att acceptera skadliga synsätt. Propaganda sprids bland annat via film, musik, bilder, artiklar, flygblad och memes. Att bedriva propaganda brukar också göras systematiskt, alltså över tid och med en plan, för att påverka värderingar och åsikter hos mottagaren.

 

Använder extremistgrupper propaganda? 

Antidemokratiska organisationer använder ofta propaganda för att marknadsföra sin verksamhet, skaffa nya anhängare till sina organisationer och för att uppmana till våld eller stötta dem som använder våld. Budskapen kan ha ett rakt igenom förfalskat innehåll eller en falsk avsändare. 

 

Hur sprids propaganda? 

Idag sprids propaganda vanligtvis på nätet, ofta via sociala medier, men det har förekommit i alla tider under den moderna historien. I ett land där staten kontrollerar tidningar och tv är det lätt för staten att använda propaganda för att styra invånarna i den riktning ledningen önskar. Fri press och journalistik som kan erbjuda olika vinklar samt kritisera och granska makten är därför en viktig del i en fungerande demokrati.

 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml