Vad kännetecknar en konspirationsteori?

Konspirationsteorier sprids lätt på nätet och kan vara fascinerande för många. Ofta har konspirationsteorier några gemensamma teman och de bygger ofta på samma typer av tankesätt. Typiskt för konspirationsteorier är också att det som kan börja med en liten konspiration, ofta leder till att konspirationsteorin växer och blir större för de personer som tror på dem. Det är ett tillfälle då konspirationsteorier kan bli farliga. Därför är det viktigt att veta hur vi ska bemöta någon som tror på konspirationsteorier. 

Extremkolls ungdomsreporter Josefine intervjuar Hanna från Agera Värmland om konspirationsteorier

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml