Vad betyder "vi mot dom-tänk"

Vi och dom-tänkande brukar syfta på när någon gör en stark uppdelning mellan två grupper. Det bygger på idén att det finns ett “vi” som jag själv tillhör och ett “dom” som syftar på en grupp människor som jag och min grupp ser som vår motpol.

Bilden visar flera spelpjäser i olika färger

Vad leder vi och dom - tänkande till?

Vi och dom-tänkande utgår många gånger från uppfattningen att den egna gruppen är överlägsen andra. Det kan leda till att vi får fördomar om och hat gentemot andra människor som, av olika anledningar, inte anses vara med i den egna gruppen.

Ett vi och dom - tänkande gör också att det bli ganska svårt att prata och samarbeta med människor ur "dom"- gruppen. Det kan till och med vara otänkbart eller i värsta fall förbjudet.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml