Vad är rasism?

Rasism är ett begrepp som används ofta, men vad är egentligen rasism? Det finns flera olika definitioner av rasism, men de flesta skulle enas om att rasism är när man är intolerant mot människor från andra grupper, ofta på grund av deras religion, etnicitet, kultur eller hudfärg.

Ordet rasism, kommer från begreppet “ras” som idag kan upplevas känsligt att använda då det av många kopplas till den nazistiska ideologin som framfördes under andra världskriget av just nu nazisterna, om att människor är uppdelade i olika raser, där man anser att  vissa raser är bättre än andra och den vita rasen är överlägsen. För att specificera rasism mot olika grupper brukar man lägga till ordet anti eller fobi. Därmed kallas rasism mot judar antisemitism, rasism mot personer med afrikanskt ursprung kallas afrofobi, rasism mot muslimer kallas man ofta islamofobi och rasism mot romer kallas antiziganism. I Sverige är  även rasism mot samer förekommande. 

Trots att de flesta skulle enas om att rasism inte är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle och går emot människors mänskliga rättigheter sker rasism fortfarande överallt i samhället både i världen som här i Sverige. Rasism grundar sig i normer om människor ska vara, se ut, bete sig, och vad som är ansett som “finare”. I Sverige och i andra länder i den så kallade västvärlden finns en vithetsnorm, alltså en norm kring att vita personer är de vanliga, naturliga, och att andra sätt att se ut är annorlunda. Vithetsnormen innebär att makt tilldelas olika till olika personer, i olika situationer och platser på grund av hur de uppfattas utifrån normen om vithet. Detta kan exempelvis ske genom att man uppfattas negativt eller annorlunda på grund av sitt ursprung, och att man tillskrivs negativa personliga egenskaper som inte stämmer med den man är. Detta kan i sin tur leda till att man får motta kränkande ord eller behandling, och att man inte får samma möjligheter som en person som passar in i vithetsnormen. Rasism leder därför till diskriminering vilket är olagligt i Sverige enligt diskrimineringslagen. 

Bilden visar en person som sitter på en bänk och lyssnar på musik och bakom personen sitter två andra och pratar illa om hen

Vi kan alla dock göra något för att förhindra rasism. Nästa gång du hör något kränkande eller rasistiskt, om du vågar - säg ifrån, eller om du är i skolan kan du alltid prata med en lärare. Att veta att det finns personer på ens sida som finns där när en utsätts för rasism och att man inte är ensam kan göra mycket för personen som drabbas, men också för att vi ska få bort rasismen från vårt samhälle. 

Bilden visar en person som håller i en skylt där det står "nej till rasism"

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml