Tolerans för olikheter

Varför är det så svårt att acceptera att andra inte tycker, gör eller är som vi? Hur kan man ha tolerans för olikheter, och varför är det viktigt att vara tolerant? Och ska man vara tolerant mot personer som är intoleranta? 

Vi människor är olika – ingen av oss tycker exakt likadant som någon annan, har exakt samma erfarenheter, eller exakt samma uppväxt. Därför träffar vi ofta människor som lever eller tycker på ett annat sätt än vi själva gör. För att vi då ska kunna leva i en demokrati där alla har rätt att tycka och leva som de vill behöver vi lära oss att ha tolerans för olikheter. Att ha tolerans för olikheter innebär att vi respekterar andra även om de säger något som vi tycker är dumt eller vi inte håller med om, eller lever på ett annat sätt än vi. Att ha tolerans för olikheter kan även vara att vi har respekt för personer med annan religion, politisk åsikt, sexuell läggning, eller annan nationalitet eller etnicitet. 

Att ha tolerans för olikheter innebär att vi har respekt för det mänskliga rättigheterna som grundar sig i att alla människor har lika värde och ger alla individer rätt att fritt välja hur vi vill leva våra liv, uttrycka oss och vad vi vill tro på. Visst är det så att om vi vill att andra ska respektera det val vi gör och hur vi väljer att leva, behöver vi visa respekt för andra också.  

Varför är vi intoleranta? 

Att ha tolerans för olikheter som vi själva inte förstår kan ibland vara svårt, och ännu svårare blir det ofta om vi inte tidigare har träffat andra som är som den personen vi möter. Att vi känner oss hotade eller rädda kan också göra att vi har svårare för att ha tolerans. Om man inte har tolerans för olikheter kallas det att man är intolerant. I samhällen där fler och fler blir intoleranta, och där det finns många starka regler eller idéer kring vad vi ska tycka och hur vi ska leva kan konsekvensen bli att människor ställs emot varandra. Personer kan råka riktigt illa ut om de inte är eller tycker som dem förväntas vara eller göra.  I det långa loppet kan extrema situationer uppstå, exempel på vad som kan ske om vi inte har tolerans för olikheter är Förintelsen under andra världskriget i Tyskland, folkmordet på tutsier i Rwanda 1994 eller terrorattentatet mot socialdemokratiska ungdomar på Utöya i Norge 2011. 

Ska vi tolerera intolerans, också?

Om vi nu ska vara toleranta måste vi väl också vara toleranta mot dem som är intoleranta? Den här frågan är något som har diskuterats mycket, inte minst av media eller politiker. Ett argument emot detta är att om vi har tolerans mot de personer som inte har tolerans för olikheter så kommer toleransen i samhället att försvinna. Att vi visar människor tolerans, och respekterar alla i samhället är en förutsättning för att vi ska fortsätta ha en demokrati med friheter och rättigheter för alla. Vi har därför lagar som förbjuder diskriminering och hets mot folkgrupp som finns till för att skydda oss mot intolerans. 

Bilden visar en vithand och en svarthand som tillsammans formar ett hjärta med himlen som bakgrund

Vad gör vi om vi träffar någon som inte har tolerans för olikheter? 

Det är inte alltid lätt att veta vad man ska säga om en person vi träffar inte har tolerans för olikheter. Ibland kan det också vara svårt att våga säga ifrån, och då kan det vara lättare att säga till en vuxen om man är ett barn. Om du säger ifrån är det viktigt att du fortsätter behandla den personen med respekt och inte kallar den för dåliga saker, det är inte schysst och något som sällan gör att vi lyssnar bättre. Sedan kan du försöka förklara varför du tycker att det den personen säger är intolerant och att det inte är okej att inte respektera alla människor. 

Mer bra tips på hur du bemöter hatiska och intoleranta åsikter kan du ta del av i videon här! 

 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml