THINK-metoden

Att tänka efter innan vi agerar eller pratar är något vi lär oss från en tidig ålder. Att helt enkelt fundera över hur det vi säger eller gör påverkar andra innan vi gör det. Något så självklart kan lätt glömmas bort när vi sitter vid en skärm. Att fundera över hur något kan tas emot eller påverkar en annan person är inte lika enkelt när vi inte ser personen i fråga. Det kan kännas ännu svårare när vi inte ens vet vilka vi kommer nå med det vi lägger ut på till exempel sociala medier. Det finns flera metoder för att snabbt hjälpa dig med att tänka ett varv extra, ett bra och enkel sätt är att utgå från frågorna i THINK-metoden. Think betyder “tänk” på svenska. 

Med hjälp av THINK-metoden kan vi se över det vi själva tänkt att dela. THINK-metoden kan också hjälpa oss att fundera över sådant som vi ser på internet. Om materialet inte svarar ja på frågorna i THINK-metoden så bör vi fundera igen innan vi delar det. Om det någon annan lagt upp inte uppfyller kraven i THINK-metoden så är det inte heller troligt att vi som tar del av det får ut något från det. 

Think-metoden, målad gata med texten Be kind

Vad är THINK-metoden?

Så vad är THINK-metoden egentligen? Jo, varje bokstav i ordet står för en fråga vi kan ställa oss när vi tittar på saker online. Om svaret är nej på någon av frågorna, fundera en extra gång på varför du egentligen vill dela materialet. Även om svaret är nej på någon av frågorna när det gäller material någon annan lagt upp så ska du nog fundera på om detta verkligen är värdefull information för dig. Frågorna är:

T = is it true? (är det sant?)
H = is it helpful? (är det hjälpsamt?)
I = is it inspiring? (är det inspirerande?)
N = is it necessary? (är det nödvändigt?)
K = is it kind? (är det snällt?)

Om svaret är nej på någon av frågorna, tryck inte på publicera. Att dela något kan ha stora konsekvenser för dig själv och för andra, ibland kan det sprida sig över hela världen. Därför är det viktigt att vi är lika noggranna online som vi är offline med att tänka efter innan. Så ta hjälp av THINK-metoden!

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml