Snabba lösningar på problemen

Vem av oss önskar inte att det fanns en snabb lösning på problem upplever? Om klimatproblemen skulle lösas bara genom att vi sopsorterade, om vi hade kunnat lösa ohälsosam övervikt med hjälp av ett piller eller om alla människor hade fått det bättre av att bara flytta inom samma land vi kommer ifrån – då hade nog de allra flesta av oss inte tackat nej. Tyvärr fungerar det sällan så. 

Bilden visar en lampa med flera idébubblor runt om kring sig

Om lösningen hade varit enkel hade problemet inte funnits, då hade vi ju redan valt att lösa det. I verkligheten är problem ofta komplicerade, med många orsaker, många konsekvenser och flera olika saker att ta hänsyn till. Det kan lätt kännas överväldigande och deppigt – som om vi inte har någon makt att lösa problemen i våra liv. Det är en av sakerna som gör extrema rörelser lockande. De erbjuder en lösning där en eller några få personer kan påverka och kommer med snabba på problemen. 

Våldsbejakande rörelser visar ofta på snabba lösningar på verkliga problem. För de av oss som ser hur muslimer utsätts för förtryck runt om i världen, finns det extrema rörelser som försöker locka med att en snabb lösning på problemen är  att slå tillbaka med våld och stå upp för vissas rättigheter genom att skada andra. För de av oss som känner att det är för svårt för svenskar att få ett välbetalt jobb och hitta en bostad, finns det extrema rörelser som lockar med den snabba lösningen på problemet att ge oss några att skylla på; och om vi bara blir av med dem, genom våld om det är nödvändigt, är problemet löst. För de av oss som ser rasism som ett problem finns de extrema rörelser som lockar med den snabba lösningen att hota eller skada de som uttrycker sig rasistiskt.

Bilden visar en folkmassa där flera personer gå över en gata

Det finns fler exempel på snabba lösningar på problem inom en mängd olika frågor och samhällsproblem. Men saken är att lösningen inte är så enkel som våldsbejakande extremister framställer den som. Använder vi våld för att försöka lösa våra problem skapar vi nya problem och större klyftor mellan oss själva och andra personer med andra åsikter. Historien har också visat att våld oftast leder till mer våld och har negativa effekter som kan vara svåra att förutse.

Varför lockas vi av snabba lösningar på problem? 

Snabba lösningar på problemen vi upplever inom oss och i samhället kan vara väldigt lockande. Det känns bättre att höra att något är enkelt och vi kan fixa det än att det är svårt och kräver mycket samarbete, tid och kompromisser. Extrema rörelser är bra på att fånga upp aktuella frågor och prata om verkliga problem som många av oss upplever. Ofta ger dem oss ett sätt vi som individer kan göra skillnad på, vilket vi kan känna att vi saknar.  Det gör att vissa av oss radikaliseras in i extrema rörelser och gör saker vi själva tycker är omoraliska trots att vi har goda avsikter. En annan lösning som inte innebär att vi använder våld eller lockas till extrema rörelser är att visa varandra de sätt vi kan påverka problemen vi ser i samhället på. Detta för att vi inte i desperation vänder oss till falska lösningar och kortsiktigt tänkande - de snabba lösningarna på problemen som extrema rörelser erbjuder. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml