Påverka genom journalistik

Journalistik har inte bara som uppgift att rapportera om vad som händer utan spelar också en viktig roll i att granska makten och samhället, och föra upp problem och brister.

Media spelar en stor roll i att forma hur vi uppfattar verkligheten. Därför är det viktigt att det inom journalistiken finns en bred representation av personer med olika bakgrund och erfarenheter, eftersom det också påverkar vilka berättelser som hörs och syns i media.

Bilden visar en grafisk bild på Sara Delshad

Sara Delshad

Exempel på hur du kan påverka samhället genom journalistik

Sarah Delshad är frilansskribent och föreläsare, främst inriktad på muslimsk identitet och feminism. Hon är grundare av initiativet Muslimska feminister och har nominerats till Raoul Wallenbergspriset, ett pris som ges till personer som arbetar för tolerans och alla människors lika värde med syfte att motverka främlingsfientlighet.

Vi ställer några frågor till Sara om hennes tankar kring att påverka samhället genom journalistik.

Sara, på vilket sätt tycker du att påverka samhället genom journalistik är bra?

Journalistiken har en enorm makt att påverka samhällsutvecklingen. Ensidiga bilder påverkar befolkningens attityder gentemot minoriteter och det ger effekter - därav är journalistiken ett maktmedel att påverka samhällets riktning. De amerikanska forskarna Bill Kovach och Tom Rosenstiel menar att man till och med kan se journalistiken som en karta: ”Journalistiken representerar vår moderna kartografi. Den skapar en karta för medborgarna när de ska orientera sig i samhället.”

Vilka tips vill du ge till unga som vill bli journalister?

Det första är att bara göra! Alltså tänk inte, bara gör. Skriv varje dag (ett sätt att öva upp sig) och ligg på. Ta inte ett nej. Fortsätt. Visa framfötterna och våga göra fel. Du behöver inte veta allt från början, utan du lär dig under tidens gång. Våga också höra av dig till personer du beundrar och fråga om de vill dela med sig av sin resa och sina kunskaper. Slipa också på din närvaro på sociala medier - redaktörer idag är väldigt inriktade på sociala medier, så se till att ha en närvaro på åtminstone: twitter, instagram och facebook. Tro på dig själv och att du är unik. Men mest av allt: ge aldrig upp. Jag har fått massa nej genom åren, det ingår.

Bilden visar en grafisk bild på Sara Delshad

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml