Olika personlighetsdrag

Vi alla har en personlighet, vår personlighet formas av våra gener och den miljö vi växer upp i. Vår personlighet är uppbyggd av flera olika personlighetsdrag. Vissa av våra olika personlighetsdrag syns väldigt mycket, andra syns lite mindre. Vilka personlighetsdrag som syns kan skifta, då kan det ibland upplevas som att vi har många personligheter. 

Vi är kanske inte samma person med vår familj som med våra kompisar, eller med våra kompisar som på jobbet eller skolan. Detta betyder inte att vi inte är oss själva, snarare tvärt om. Vi kanske upplevs som vi har många personligheter men det kan egentligen beskrivas som att vi visar upp olika delar av oss själva vid olika tillfällen.

Att visa upp olika personlighetsdrag är nödvändigt, alla våra olika personlighetsdrag funkar inte i alla situationer. Ett av våra personlighetsdrag kanske är att vara den som skämtar och skojar mycket i kompisgänget. På jobbet eller i skolan kanske vi måste plocka fram ett annat av våra olika personlighetsdrag, en annan del av oss själva. Att anpassa sig är viktigt för att fungera socialt. När vi anpassar oss är det viktigt att vi anpassar utifrån de olika personlighetsdrag vi redan har. Gör vi inte det så kan det bli att vi låtsas vara någon annan. Att låtsas vara någon annan kan göra att vi och andra blir obekväma, men att lyfta fram ett personlighetsdrag som vi redan har visar bara på hur komplexa vi är som personer. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml