Olika normer

Många gånger kan det kännas som att andra människor förväntar sig att vi ska vara på ett visst sätt; att vi ska vara som alla andra. Detta beror ofta på olika normer som finns runt omkring oss. Men vad är en norm, vad finns det för olika normer och hur påverkas vi av dem?

Normer kan beskrivas som oskrivna eller underförstådda regler som finns i samhället, eller i en mindre grupp, som talar om hur vi förväntas leva, bete oss och se ut. Många gånger följer vi normer utan att vara medvetna om det. Det är oftast först när vi själva eller någon annan bryter mot en norm som vi blir uppmärksammade på att normen finns. 
 

Olika normer påverkar hur vi beter oss

En norm kan till exempel vara hur de flesta vanligtvis beter sig i en matbutik. Vi plockar de varor vi vill köpa och ställer oss sedan på led och väntar på vår tur att betala. Om någon går emot denna norm kommer flera personer med stor sannolikhet tycka att den personen beter sig konstigt eller till och med gör fel. Andra normer kan vara att vi till exempel kramas när vi säger hej då eller säger tack när vi får en present. 

Det finns också många olika normer kring hur vi förväntas vara eller leva våra liv. Det kan handla om allt från hur vi klär oss, vem det anses okej att bli kär i och hur vi förväntas vara för att vi är tjej respektive kille. Dessa normer kan påverka både hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra. Vi kan känna att vi måste “passa in” och vara som alla andra. 

Att följa olika normer och leva upp till förväntningar som andra har kan kännas pressande, speciellt om vi känner att vi inte passar in i de normer som vi förväntas leva upp till.
Men eftersom vi alla är unika är det förmodligen ingen som känner att de helt och hållet lever upp till och passar in i alla de olika normer som finns i samhället. Känner du att du passar in i alla bilder och tankar du tror andra har om dig?

Faktaruta

Exempel på några olika normer som beskriver vad som anses vara “normalt” i vårt samhälle:

  • Könsnorm/genusnorm: Normer som beskriver vad som “anses” vara kvinnligt och manligt. Exempelvis: “tjejer är mer känsliga än killar” eller “killar gillar fotboll och bilar”. 
  • Heteronorm: Normen att vi förväntas definiera oss som antingen kvinna eller man och att vi förväntas bli kära i en person av motsatt kön.
  • Vithetsnorm: Norm som utgår från att vit/ljus hud är standard. Ett exempel är att “hudfärgade" plåster är ljusbeiga, fast det finns många fler hudfärger.  
  • Funktionsnorm: Norm som utgår från att människor inte förväntas ha en funktionsvariation.  
  • Åldersnorm: Förväntningar om vad vi förväntas ägna oss åt, se ut och bete oss vid en viss ålder. Exempelvis att att äldre personer kan ha svårt att bli anställda på grund av deras ålder, eller förväntningen att yngre personer inte är lika ansvarsfulla som äldre personer. 

Olika normer i olika grupper

Normer är föränderliga och bara för att det finns en norm nu behöver inte det betyda att den normen är samma om några år. Om en norm finns i Sverige betyder det inte heller att just den normen finns i andra länder. Olika normer kan också gälla inom olika grupper. Du beter dig säkert annorlunda när du är med dina närmaste vänner än du till exempel gör mot en kollega eller lärare.

Är normer bra eller dåliga?

Det beror på! Vissa normer kan vi tycka är bra och andra kan vi tycka är dåliga. Ibland kan det kännas skönt att det finns normer för då vet vi vad som förväntas av oss i olika situationer och hur vi bör bete oss. De kan också göra att vi fungerar enklare som grupp eftersom alla vet vad som förväntas i olika situationer. I andra situationer kan vi tycka att normer är dåliga och begränsar oss eftersom de generaliserar oss människor och inte tar hänsyn till att vi alla är unika individer. Olika normer kan göra att vi känner att vi inte kan vara oss själva eftersom vi upplever att vi borde vara som alla andra för att passa in. 

Måste vi alltid följa normer då? 

Absolut inte! Men det kan kännas väldigt svårt att bryta mot olika normer. Att vilja passa in och bli accepterad av andra människor ligger i vår mänskliga natur. Därför kan det ibland kännas som att vi måste följa normen eftersom vi oroar oss för hur andra skulle reagera om vi gjorde annorlunda.

Det finns många som kämpar för att bryta eller förändra normer de tycker är dåliga. Detta görs för att vi inte ska behöva ändra vår personlighet, vårt beteende eller vårt utseende för att kunna känna att vi passar in i samhället eller i en grupp. Om tillräckligt många går emot en norm de tycker är dålig så kan den med tiden också förändras. 

Vilka olika normer påverkar dig? Tycker du att det finns några normer som är dåliga? Hur gör du för att bryta dem?

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml