Incel-rörelsen

Incel-rörelsen har uppkommit och blivit större det senaste åren och ett antal händelser runt om i världen har skett där personer från incel-rörelsen har utfört våldsdåd. Så vad är incel-rörelsen, och kan den vara farlig? 

Incel står för involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibat. En person i celibat betyder att personen väljer att inte ha sex, men personer i incel-rörelsen menar att de inte kan eller får ha sex trots att de vill. Det är en känsla som nog delas av många, kanske särskilt tonåringar, där många har börjat intressera sig för sex men kanske inte har provat något med en annan person. Att vara incel handlar dock inte bara om sex utan personer i incel-rörelsen ser sig även som ensamma och har ett visst självförakt, men också ofta hat riktat mot kvinnor.

Normer kring att vara sexuellt aktiv kan man se i hela samhället men det har blivit något som incel-rörelsen speciellt fokuserar på, där incel-rörelsen menar att status, särskilt bland män, är förknippat med att ha mycket sex. Detta kan skapa press och påverka självförtroendet, trots att det är väldigt individuellt om och när vi vill börja ha sex och vad vi attraheras av. Viktigt att påpeka är att de flesta som inte har sex inte är incels. I incel-rörelsen har personer ofta även en känsla av utanförskap, av att sakna nära vänner utanför internet och att känna sig oälskad och oattraktiv. Allt detta tillsammans med en tro på att situationen aldrig kommer bli bättre kan bidra till att någon börjar identifiera sig som en incel. Samtalen och diskussionerna i forum som hör till incel-rörelsen riskerar att förstärka de känslorna genom att förena användarna kring deras upplevda utanförskap och förstärka känslan av att det beror på orsaker som är permanenta och inte kommer förändras.

Kille i dunkelt ljus framför en himmel i gryning

I incel-rörelsen är attraktivitet väldigt viktigt. Ytliga saker som utseende, pengar och status ses som det enda som får kvinnor att bli attraherade och vilja ha sex med män. Det är också mycket fokus på vilka genetiska förutsättningar man har. Eftersom incels oftast ser sig själva som fula och utan status skapar det ett självförakt och en känsla av att inte kunna påverka sin situation. Samtidigt har det lett till att många incels gör kvinnor skyldiga för hur dåligt de mår. I incel-forum tänker många att det finns en orättvisa eftersom de tror att även kvinnor som de anser är oattraktiva kan ha sex när de vill. 

Från början var det en blandning av människor i incel-rörelsen men numera finns det nästan bara heterosexuella män på forumen. Anledningen till att incel-rörelsen startades på nätet var för att personer som hade svårt att dejta och kände sig ensamma skulle kunna få kontakt med andra och få stöd av människor som kände på samma sätt. Tonen i forumen förändrades dock efter hand och har blivit allt mer fientlig mot kvinnor och mot samhället, som många incels menar har svikit dem. Detta gör att ensamma personer med en mindre extrem syn på verkligheten ofta inte dras till eller längre känner sig välkomna i incel-forum. Forum som hör till incel-rörelsen idag är delvis en plats att finna gemenskap för män och killar som upplever utanförskap, men innehåller också mycket hat riktat mot kvinnor och konspirationsteorier om hur samhället är riggat.

Är incels farliga?

De flesta incels är inte farliga och många slutar vara incels när deras livssituation eller livssyn förändras. Incels är främst farliga mot sig själva eftersom många lider av psykisk ohälsa och självhat. Många incels mår så dåligt att de lider av självmordstankar och eftersom incel-forum är fyllda med argument för att deras livssituation aldrig kommer bli bättre känner många en stor hopplöshet.

Men, vissa som identifierar sig som incels är dock farliga även för omgivningen. Det finns en ganska utbredd förståelse och acceptans i incel-rörelsen för att använda våld för att hämnas på omgivningen och i flera incel-forum hyllas de personer som begår våldsdåd. Tankarna och ideologin i incel-rörelsen kan leda till kvinnohat och har vid flera tillfällen används som argument för att använda våld mot kvinnor eller samhället som helhet. Några masskjutningar har begåtts av personer som identifierar sig som incels och flera av dem klassas som terrordåd.

Den digitala Incel‐röreslen

Lisa Kaati som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut och forskar på digitala miljöer har tittat på Incel-rörelsen och förklarar här närmare vad Incels är.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml