Hur ska vi hantera om vi eller någon vi känner blir utsatta för hot?

Hot och våld är inget som någon borde behöva uppleva, men tyvärr sker det. Hot kan vara fysiska, som att bli upptryckt mot väggen, men det behöver inte vara det utan kan bestå helt i ord, gester eller ske på nätet. Hur kan vi hantera det för att inte utsätta oss för fara men samtidigt inte acceptera att bli överkörd av någon som hotar oss eller våra vänner?

Här kommer en lista:

Om vi bemöter ett hot i verkligheten bör vi försöka:

 • Prata så lugnt och neutralt vi kan 
 • Försöka att inte provocera, exempelvis genom att avbryta eller angripa den som hotar (fysiskt eller med ord)
 • Visa att vi respekterar den andre även om vi inte håller med om personens åsikter
 • Undvika att säga åt den som hotar vad den ska göra, som att ge den en order att gå därifrån 
 • Är vi flera och en eller alla utsätts för hot bör vi håll ihop
 • Välja att gå därifrån och söka upp andra människor 
 • Om vi kan på ett säkert sätt, spara all information om hotet, exempelvis genom att filma

Vid hot på nätet bör vi: 

 • Bete oss på samma sätt vi skulle göra på riktigt – försöka behålla lugnet och vara respektfulla
 • Ta skärmbilder/screenshots och spara så mycket information vi kan 
 • Om det sker på ett ställe vi kontrollerar på sociala medier, som i en kommentar, på vår profil eller som svar på något vi publicerat – dokumentera hotet och ta sen bort det
 • Vill vi kan vi bemöta hotfulla kommentarer online men det finns alltid risk att situationen förvärras –  vi bör åtminstone se till att inte själva uttrycka något vi inte kan stå för

Hjälp den som drabbats: 

 • Vi ska aldrig lämna en drabbad person ensam, både för att det kan kännas väldigt obehagligt och eftersom det finns risker med att göra det
 • Lyssna. Vi behöver inte ge råd eller säga kloka saker, utan det viktigaste är att vi finns där 
 • Om du inte kan stanna med personen se till att någon som en förälder eller vän tar hand om den drabbade.

Anmäla och söka stöd

Vi bör alltid anmäla hot, trakasserier och våld till polisen, även om vi inte är säkra på ifall det är ett brott, det får de avgöra. Enligt polisen är det också viktigt att anmälan görs snabbt – då är det lättare för dem att utreda. 

Du kan göra en polisanmälan:

Den som utsätts för hot kan också behöva få stöd. Att prata med andra om det, som föräldrar eller en kurator vid skolhälsan är en bra idé för att få hjälp att bearbeta känslor efter att ha utsatts för hot. Det är viktigt att inte vara ensam med negativa känslor och otrygghet utan ta emot hjälp.

Brottsofferjouren erbjuder också gratis rådgivning och stödsamtal till de som har utsatts för brott och finns på 75 platser i hela landet. De hjälper både offer, anhöriga och vittnen. Rådgivning kan handla om hur en polisanmälan eller rättsprocessen går till och brottsofferjouren kan även hjälpa till i kontakten med myndigheter. Det finns också volontärer som kan ge stöd på många olika språk. All kontakt med Brottsofferjouren skyddas av tystnadslöfte och det går att vara anonym. Mer information finns på deras hemsida: https://www.brottsofferjouren.se/ 

Brottsoffermyndigheten har också information om hur du ska göra om du har utsatts för brott: om polisanmälan, om rättegångsprocessen och om ekonomisk kompensation. Här får du också veta var du kan få stöd, hjälp och skydd. 

Mer info här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/ 

 

Denna artikel har skrivits med stöd från materialet “Demokrati i ögonhöjd” som du hittar här!

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml