Hur internet gör dig mer extrem

Vi vet varför internet är bra. Det gör det lättare för oss att kommunicera med människor långt borta, ger oss sociala sammanhang, underhållning och oändligt med information, fakta och kunskap. Men visste du också att internet fungerar på ett sätt som kan göra dig, och alla oss andra, mer extrema? Här går vi in på hur internet gör dig mer extrem. 

Hur internet gör dig mer extrem - vi får information som spär på våra åsikter

Det är mycket svårare att få en objektiv bild utifrån det som finns på nätet än vad många av oss tror vilket bidrar till hur internet gör dig mer extrem. Detta eftersom vi visas saker som baseras på sånt vi tidigare visat intresse för. Många sociala medier föreslår inlägg som passar det vi redan gillat eller delat så därför ser man ofta mer material som passar ens intressen och åsikter. Tiktok är särskilt duktiga på det eftersom plattformen bygger på att rekommendera inlägg, inte att vi följer personer vi känner. Det är dock inte bara sociala medier som gör på liknande sätt. När vi googlar på något får vi också resultat som bygger på saker vi klickat på tidigare. Det bidrar till att alla inte får samma information, och till att vi tror att olika saker är sant.

Hur internet gör dig mer extrem - vi får bilden av att alla tycker likadant som oss

När det kommer till politiska åsikter är det lätt att få bilden att de flesta tycker samma som oss själva, dels eftersom vi mest hänger på forum med personer som tycker liknande, men också eftersom vi får sådana inlägg rekommenderade till oss. Det är näst intill omöjligt att veta hur många som i själva verket tycker något helt annat utanför vår egen informationsbubbla – alltså idén om en bubbla där bara viss information kommer igenom till dig, medans mycket annan information stängs ute. 

Bilden visar en rad men människor där alla tittar ner på sina mobiler

Hur internet gör dig mer extrem - vi får oftare till oss kontroversiella och falska nyheter

Material med dramatiska rubriker och som fler personer har starka åsikter om sprids mycket mer än material om mindre kontroversiella saker, vilket är en orsak till hur internet gör dig mer extrem. Det sker både eftersom vi ofta tycker det materialet är mer spännande men också eftersom vi hellre engagerar oss i något som vi kan vara för eller emot. Därför syns mer sällan de frågor som de flesta är överens om eller som visar på det som förväntas. Falska nyheter sprids faktiskt mer än sanna nyheter. Det sker alltså för att många tycker nyheterna är intressanta eller bekräftar något de tror på, men också eftersom många människor reagerar emot det som inte stämmer. 

Bilden visar en person vid en dator där det står "Fake news", falska nyheter på skärmen

Hur internet gör dig mer extrem - polarisering skapas

Ett sista exempel på hur internet gör dig mer extrem är att det bidrar till vad som kallas för polarisering. Polarisering innebär att det skapas två sidor utan några mellanting, exempelvis att någon måste ha vänsterpolitiska åsikter i alla frågor eller vise versa. Det liknar svart-vitt tänkande och leder också till att det blir svårt att komma överens och samarbeta, samt att vi skapar väldigt negativa bilder av “den andra sidan”. Internet bidrar till det här både genom informationsbubblor där mer extrema saker sprids bättre och genom att det finns så mycket information att vi sällan orkar ta till oss mer komplicerade källor med argument för och emot utan nöjer oss med att skapa oss en åsikt utifrån kortare rubriker och slagord. Många av oss uttrycker oss också mer extremt bakom en skärm än vad vi gör i verkligheten vilket leder till en spiral av mer extrema reaktioner. När vi ser andra i ögonen och har en längre konversation tillsammans märker vi ofta att vi har något gemensamt och egentligen inte tycker så olika, något vi sällan får möjlighet till online.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml