Hur hjälper jag någon som tror på konspirationsteorier?

Konspirationsteorier har länge funnits och de brukar spridas mer och få fler följare i samband med större händelser och kriser. Även om teorierna kan verka konstiga, dumma eller ibland helt galna för utomstående så skapar de ofta en stor osäkerhet och rädsla hos den som tror på konspirationsteorier och de som påverkas av dem. Därför är de viktigt att du bemöter din vän eller familjemedlem som tror på konspirationsteorier på rätt sätt. Här får du stöd i hur du kan tänka för att hjälpa och stötta den som tror på konspirationsteorier på ett sätt som inte är bra för dem.

Förstå varför någon tror på konspirationsteorier
Alla konspirationsteorier handlar inte om samma saker och alla som tror på konspirationsteorier gör det inte av samma anledningar. Men ofta väcker de känslor som personen behöver. Om vi upplever en känsla av att sakna kontroll kan teorierna vara lockande eftersom de ger oss en förklaring. De visar ofta på att det finns någon eller några ansvariga för dåliga saker i världen. Samtidigt skapar teorierna en känsla av logik genom att peka på att det finns ett samband mellan stora saker som händer i världen. Det kan motsägelsefullt nog vara lugnande även om sambandet teorierna pekar på oftast är något dåligt, till exempel att allt i samhället skulle styras av en hemlig och ond gruppering.

Oro och kontroll
Många av oss vill helst inte tro att händelser i våra liv eller hemska saker vi ser på nyheterna sker av en slump, eftersom vi inte kan påverka eller skydda oss från slumpen. Därför är känslorna bakom när vi tror på konspirationsteorier inte alls ovanliga eller galna, även om vissa teorier kan verka vara det. Vem av oss har inte någon gång känt att vi saknar kontroll eller velat hitta orsaker till allvarliga händelser? När vi bemöter någon som tror på konspirationsteorier är det bra att komma ihåg att känslorna av oro bakom varför man tror på dem är väldigt mänskliga.

Hur stöttar du någon som tror på konspirationsteorier?
Att hjälpa någon som tror på konspirationsteorier innebär att bemöta själva teorierna, men också att visa empati, lyssna på vad personen säger och försöka förstå vilka rädslor som ligger bakom. Att diskutera och säga att den som tror på konspirationsteorier har fel kan uppfattas som en attack och göra hen mer defensiv och mindre öppen för andra argument. Det är bättre att vi pratar om vad vi själva tror och på så sätt erbjuda en alternativ förklaring. Ett bra sätt kan också vara att ställa frågor som:

  • Vilka olika förklaringar ser du till det här?
  • Vad talar för din teori? 
  • Vad talar emot den? 

Då kan ni tillsammans prata om frågan och din vän har själv möjlighet att komma fram till olika förklaringar utan att känna sig attackerad. 

Håll kontakten
Det går oftast inte att övertyga någon att sluta tro på konspirationsteorier bara med faktaargument, särskilt inte om din vän har spenderat mycket tid med att sätta sig in i teorin, eller om den bekräftar andra delar av kompisens världsuppfattning. Men det är bra att försöka fortsätta hålla kontakten, då tron på konspirationsteorier blir starkare om vi inte litar på varandra och inte respekterar att det finns olika uppfattningar. Det kan till och med uppfattas som om konspirationen bekräftas om den som tror på dem stöts bort och möter motstånd från vänner och familj. Istället kan ett sätt att hjälpa till vara att fortsätta prata vänligt med den som tror på en konspirationsteori och fortsätta ha kontakt med personen, även om ni pratar om andra saker än teorierna. 

Två personer som går tillsammans ute i skogen

Om vi är toleranta och fortsatt schyssta mot personer i vår närhet som tror på konspirationsteorier, även om vi självklart ska vara tydliga med att vi inte håller med om deras åsikter, kan vi bidra till att de inte isolerar sig med personer som bara tycker samma sak. Dessutom kan vi då visa på att konspirationer har fel när de menar att världen är svart-vit. Vi förhindrar också att det skapas en starkare vi-och-dom-känsla bland personer som tror på konspirationsteorier och som ger konspirationsteorier möjlighet att växa.

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml