Hat mot etablissemanget

Hat mot etablissemanget finns i någon utsträckning i alla extrema miljöer. Så vad är det här etablissemanget och varför är extremister så emot det?

Etablissemanget är ett samlingsord för de som anses ha makt i samhället. Regeringen, myndigheter, stora partier och politiker ses som Etablissemanget med stort e men även mediekanaler, journalister, forskare, experter och andra som sprider information kan räknas in till etablissemanget, eller ses som dess lakejer. Ordet etablissemang används negativt inom våldsbejakande extremism och i andra sammanhang där man är kritisk mot systemet. 

Idéen om etablissemanget bygger på att det finns några som försöker kontrollera befolkningen, ofta genom oschyssta medel som propaganda.

Bilden visar en marionett docka där en hand styr figuren

Resultatet av att hat mot etablissemanget sprids blir att fler av oss inte litar på officiella källor, som myndighetsinformation eller experter. Det gör oss mer sårbara för desinformation och konspirationsteorier och kan göra att vi tror på saker som inte stämmer.

Hur ser hatet mot etablissemanget ut i de olika extremistiska miljöerna? 

Inom den autonoma rörelsen (vänsterextremism) ses allt statligt som förtryckande och hat mot etablissemanget från autonoma grupper riktar sig främst mot beslutsfattare och myndigheter som polisen. Inom den autonoma rörelsen vill man bli av med etablissemanget och vill egentligen att landet inte ska styras av någon. Inom vit-makt rörelsen (högerextremism) och religiöst - profilerad extremism handlar deras hat mot etablissemanget snarare om att de anser att vi styrs av fel personer och på fel sätt - men är positiva till andra, ofta mer auktoritära ledare med mer makt, mindre transparens och granskning, samt mindre möjlighet till folkstyre. 

Inom vit-makt-miljön är det vanligt att stora nyhetssidor ses som en del av etablissemanget. De kallar de största kanalerna för pk-media och med det menar man att de är politiskt korrekta och därför censurerade. Journalister och traditionella nyhetskanaler beskylls för att styras av makthavarna och inte rapportera vad som sker i ”verkligheten”. Ofta hör detta i ihop med konspirationsteorier och antisemitiska myter om att samhället i hemlighet styrs av en hemlig grupp. 

Bilden visar en kvinna som arbetar inom media och filmar ett inslag

Ibland räknas även skolor och personer med högre utbildning som en del av etablissemanget. Ett exempel på hat mot etablissemanget är om någon säger att skolor hjärntvättar oss till lydiga medborgare istället för att lära oss fakta och tänka fritt. Ett annat exempel kring inlägg på sociala medier är att staten och media samarbetar för att manipulera och styra befolkningen. Ett tredje exempel på hat mot etablissemanget är att automatiskt inte lita på det experter och forskare säger, just för att de representerar större institutioner. 

Varför är det bra att vara medveten om hatet mot etablissemanget? 

Generellt är det bra att tänka efter och vara lite skeptisk, det är ju en del av att vara källkritisk. När vi blir väldigt skeptiska kan det dock leda till ett starkt hat mot etablissemanget, som i sin tur kan skada viktiga verksamheter som upprätthåller vår demokrati. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml