Den religiöst profilerade extremismen

Våldsbejakande extremism delas ofta in i tre huvudgrupper:

  • Högerextrema grupper (eller vit makt-miljön) 
  • Vänsterextrema grupper (eller autonoma miljön)
  • Religiöst profilerade grupper 

Här samlar vi information om den religiöst profilerade extremismen.

Religiös extremism

Religiös extremism är som namnet beskriver extremism kopplat till en religion.

Den religiösa extremismen beskrivs ibland som islamistisk extremism, på grund av ett antal terrordåd (attack för att skapa skräck i samhället) de senaste årtionden som begåtts av grupper som IS och al-Qaida. Många kritiserar dock begreppet Islamistisk eftersom det kan leda till att vi kopplar ihop Islamistisk extremism med Islam i stort och därmed lägger skulden på en stor religiös grupp som inte har något med våld och extremism att göra.

Det finns extremism kopplat till i stort sett alla religioner och trosuppfattningar. 

Exempelvis finns det många grupper världen över som begått terrordåd i Kristendomens namn. En av de mer kända är KKK (Ku Klux Klan) i USA som blandar rasism med den kristna tron. Ett annat exempel är Hinduisk extremism som vuxit sig starkare i Indien på senare år, där extremister förföljer och dödar både kristna och muslimer. Precis som med våldsbejakande islamism så rör det sig om grupper som gör bokstavliga eller felaktiga tolkningar av religiösa texter och dessa extremistiska grupper ska inte kopplas samman med religionerna och troende i sig.

Religiöst profilerad extremism i Sverige idag

I Sverige skiljer sig extremistiska grupper med religiös profil från de övriga extremistgrupperingarna utifrån hur deras anhängare är organiserade. Därför går det inte att följa grupper på samma sätt som i vit makt-miljön eller den autonoma miljön. Religiöst motiverade extremister agerar ofta som ensamagerande utan en tydlig koppling till en organisation, även om de ofta har sina sympatier hos en specifik grupp. Liksom i den högerextrema miljön så sker rekryteringen till den religiösa extremismen till stor del i digitala forum online, men även fysiskt på olika samlingsplatser i samhället.

Mer om den religiöst profilerade extremism-miljön

Shahid Butt delar med sig av sin livshistoria i snabbformat - hur såg resan in och ut ur religiöst profilerad extremism ut för honom?

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml