Debattklimat och hatiskt språk

När vi hamnar i en diskussion eller debatt är det ganska naturligt att vi blir mer känslosamma och kanske använder ett hårdare språk. I en hätsk diskussion där andra svär eller använder fula ord är det ju också lätt hänt att vi själva känner att vi kan eller borde använda samma slags språk. Så var går gränsen för vad vi får och inte får säga? Vad är ett hatiskt språk och när skapar vi ett negativt debattklimat? 

Det här handlar inte om vad som är lagligt eller inte. Vi har enligt lag rätt att tycka och säga nästan precis vad vi vill. Ett hårt debattklimat och hatiskt språk handlar istället om när vi borde tänka efter kring hur det vi säger påverkar personer runt omkring oss. 

Ett hårt debattklimat innebär att det används hårda ord och att det är svårt att hålla sig till att diskutera frågan, utan att det går över till att kritisera personen bakom åsikten snarare än åsikten i sig. Det gör det väldigt svårt att komma fram till något med diskussionen och det blir nästan omöjligt att kompromissa, hitta en lösning, inse vilka delar man är överens om och komma vidare. Med ett sånt debattklimat skapas ovänner. Ett bra debattklimat innebär istället att man lyssnar in varandra och försöker lära sig något, även om man inte är överens. Det gör det lättare att vara vän med någon som inte har samma åsikter som en själv. Dessutom är det större chans att påverka vad den andre tycker om den inte känner ett behov av att försvara sig.  

Bilden visar en kvinna med en megafon som pratar i den riktat mot en man

Internet har också en påverkan på detta. Många av oss uttrycker oss mer extremt bakom en skärm än vad vi gör i verkligheten, vilket innebär att det finns ett hårdare debattklimat och mer hatiskt språk i många onlineforum. Vi kan vara mer anonyma och eftersom vi inte ser de vi pratar med så vi får inte samma empati för dem som vi skulle få i verkligheten. Eftersom många andra använder skällsord och svordomar på nätet känns det normalt för oss att också göra det. Vad vi kanske inte alltid tänker på är vilken effekt det har på hur vi tänker om andra människor. Använder vi hatiskt språk som skällsord för kvinnor, rika företagare, homosexuella, personer med en annan bakgrund än oss själva eller andra så påverkar det vad vi och andra i vår närhet i längden tänker om personer som tillhör den gruppen.

Detta är såklart inte bara en grej online. Om vi exempelvis brukar kallar kvinnor för kärringar eller män för idioter, men egentligen inte tycker att kvinnor och män är kärringar och idioter, kan det ändå påverka hur vi ser på män eller kvinnor vi träffar. Och även om vi inte känner att det påverkar oss själva, för vi vet vad vi egentligen står för och kanske är “det bara på skoj”, så är det stor risk att det påverkar andra i vår närhet, eller de som inte vet att vi inte menar något illa. Ett hatiskt språk påverkar precis som ett hårt debattklimat vad vi kan göra tillsammans med andra människor. Det gör det svårare att umgås med och lära känna personer som är annorlunda från oss själva, oavsett om det handlar om politisk åsikt, bakgrund, kön, hudfärg eller något annat. 

Kontakta oss på Extremkoll!

Kontakt image/svg+xml